NOI SERVICII ELECTRONICE PENTRU CONTRIBUABILI

Mai multă transparenţă, mai puţină corupţie

Săptămîna trecută, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a lansat un nou serviciu electronic „e-Factura”, care îi va scuti pe agenţii economici să bată pragurile instituţiilor fiscale, să piardă mai puţin timp pentru obţinerea, executarea facturilor fiscale. Or, potrivit unor estimări anterioare ale experţilor noştri, un contribuabil pierde anual aproape 230 de ore, rozînd pragurile instituţiilor fiscale. În afară de această, metodele depăşite de raportare favorizează corupţia în cadrul serviciului fiscal. De aceea, în opinia lui Ion Prisăcaru, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, odată cu introducerea serviciului electronic „e-Factura”, va creşte transparenţa în activitatea lucrătorilor fiscali, vor fi eliminate multe dintre condiţiile care generează corupţia, contribuabilii vor trata cu mai multă încredere angajaţii fiscului.

Ca înadins, chiar a două zi după acest eveniment, la sediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a sosit o delegaţie a Ministerului Impozitelor al Azerbaidjanului, care prestează în prezent peste 60 de servicii electronice contribuabililor din ţară. Altfel spus, aproape toate serviciile acordate de colegii azeri pot fi obţinute şi în variantă electronică. În aceste condiţii, oricare cetăţean al ţării respective, fostă republică sovietică, are posibilitatea, fără a ieşi din casă, sau direct din birou să contacteze reprezentanţii fiscului pentru a afla răspuns la orice întrebare ce vizează administrarea fiscală, să-şi înregistreze firma în 2-3 minute.

Pentru comparaţie, Taryel Kuliyev, şeful departamentului principal de securitate internă al Ministerului Impozitelor din Azerbaidjan, a remarcat că procedură de înregistrare a unui agent economic dura acum cîţiva ani, înainte de introducerea serviciilor electronice. cam 2-3 luni. Tot prin intermediul internetului agenţii economici pot încheia contracte de prestare a serviciilor.

Potrivit lui Culiyev, un agent economic din Azerbaidjan poate să-şi înceapă Kactivitatea în 2-3 zile din momentul depunerii cererii. Din spusele lui rezultă că facilitarea procesului de pornire a unei afaceri în ţara dumisale a fost posibilă graţie faptului că Ministerul Impozitelor aproape că şi-a asumat toate procedurile de înregistrare a unei persoane juridice. Adică, acum, oamenii nu sînt siliţi să alerge printr-o sumedenie de structuri publice, private pentru a porni o activitate comercială. În cadrul acestui minister există un centru special, ai cărui angajaţi, fiind contactaţi la telefon, pot să ofere răspuns la orice întrebare, să dea explicaţii privind orice aspect ce ţine de administrarea fiscală. Discuţiile dintre operatorii centrului sînt înregistrate, apoi depozitate într-un computer, pentru a evita ulterior orice de fel de neînţelegeri cu clienţii.

Urmare a prestării serviciilor electronice către contribuabili, Ministerul Impozitelor al Azerbaidjanului a reuşit nu doar să asigure îndeplinirea sarcinilor de acumulare a veniturilor în bugetul de stat, dar şi să le depăşească de cele mai multe ori. Reprezentanţii serviciului fiscal azer susţin că volumul încasărilor în bugetul ţării creşte anual de 1,5-2 ori, anul trecut, bunăoară, atingînd echivalentul a aproape 17 miliarde euro, la o populaţie a ţării de 9,3 milioane de locuitori. Noi de abia reuşim să acumulăm anual echivalentul a 1,5 miliarde euro la o populaţie de 3,5 milioane de locuitori.

În afară de faptul că este eficientizată administrarea fiscală, care se concretizează prin creşterea acumulărilor bugetare, aplicarea serviciilor electronice uşurează munca inspectorilor fiscali din această ţară, activitatea conducerii fiscului azer care are posibilitatea direct din birou, în regim on-line, să monitorizeze activităţile subalternilor şi pe această cale să aprecieze obiectiv munca fiecărui inspector fiscal.

În mod deosebit, Taryel Kuliyev a ţinut să evidenţieze că nivelul scăzut al corupţiei în sistemul fiscal al Azerbaidjanului se datorează în mare măsură tocmai aplicării serviciilor electronice de deservire a contribuabililor. Or, plătitorul de impozite, avînd posibilitatea de a-şi prezenta dările de seamă prin internet, direct din locuinţa sa, sau din birou, nu este obligat să meargă la inspectorul fiscal şi, eventual, să fie hărţuit de acesta, pentru a fi obligat la anumite plăţi ilegale. Sau, dimpotrivă, pentru a-l determina pe inspectorul fiscal să închidă ochi la anumite nereguli contra unei sume de bani.

Tocmai, cel mai mare avantaj al serviciilor electronice este că acestea anulează contactul fizic direct dintre contribuabil şi reprezentantul fiscului. Aceasta pentru că raportul de contabilitate a plătitorului de impozite este preluat în mod automat, fiind ulterior procesat, încît contribuabilul nici nu ajunge să cunoască la faţă funcţionarul de la fisc. Anii trecuţi, cînd în lipsa respectivelor servicii, plătitorii de impozite erau forţaţi să-şi înregistreze documentele de contabilitate într-o subdiviziune, după care, dacă funcţionarul fiscului nu recurgea la vreo chichiţă şi-l obliga să mai vină încă o dată, trebuia să meargă în alt birou, pierzînd ore şi zile în şir. Sau, să-şi rezolve toate problemele într-un răstimp scurt contra unei mite.

Acum, după aplicarea sistemelor electronice, abuzurile sînt excluse. Fiecare contribuabil dispune de file-ul său fiscal şi în caz că a comis vreo greşeală în raportul de contabilitate este sesizat prin poşta electronică de către reprezentantul fiscului. Dacă şi dacă, apar anumite neînţelegeri dintre contribuabil şi structura fiscului, atunci acesta se poate adresa instituţiei de apel din cadrul Ministerului Impozitelor şi imediat îşi poate rezolva toate problemele, poate primi explicaţiile de rigoare.

La fel, audienţele în cadrul Ministerului Impozitelor se fac în regim on-line. Chiar dacă nu dispun de computer, de internet, plătitorii de impozite pot să meargă la centrul de deservire a contribuabililor, care se află în orice localitate şi să-şi programeze o audienţă cu orice funcţionar din Ministerul Impozitelor. De altminteri, ora nu este stabilită de către persoana din minister, ci de către cetăţean. Adică, se are în vedere, în primul rînd, confortul contribuabilului.

Tot ce vorbeşte el în timpul audienţei se înregistrează în regim video, audio. La încheierea discuţiei, în mod neapărat, contribuabilul trebuie să rămînă mulţumit de tratamentul din partea funcţionarului. În caz contrar, examinarea petiţiei va fi preluată de unul dintre superiori, iar funcţionarul respectiv va fi pedepsit. Prin urmare, contribuabilul azer nu are cum să nu aibă încredere în serviciul fiscal al ţării sale, se arată motivat să dea statului tot ce-i aparţine din veniturile sale.

Vlad LOGHIN