NOI REGULI LA SELECTAREA JUDECATORILOR CURTII CONSTITUTIONALE

Cabinetul de Miniștri va aproba astăzi, 1 iulie, Regulamentul care stabilește modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea a două funcții de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului.

Potrivit acestui Regulament, candidatul la funcţia de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul în țară;

c) are pregătire juridică superioară;

d) are înaltă competenţă profesională;

e) are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățămîntul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;

f) nu a atins vîrsta de 70 de ani;

g) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;

h) are reputație ireproșabilă.

Concursul va fi organizat şi desfăşurat de către Comisia specială constituită din: prim-ministrul Maia Sandu, ministrul al Justiției, Olesea Stamate, secretar general adjunct al Guvernului responsabil de actele guvernamentale, Avocatul Poporului sau un reprezentant delegat de Avocatul Poporului, doi reprezentanți ai societății civile delegați de Platforma Societății Civile a Parteneriatului Estic, un fost judecător al Curții Constituționale cu reputație ireproșabilă și un doctor în drept cu reputație ireproșabilă.

Noutatea pe care o introduce Guvernul la acest concurs se referă la faptul că comisia de concurs va fi asistată de către un psiholog și un specialist în managementul resurselor umane.

Candidații la funcția de judecător al CC vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail, dosarul de participare la concurs, care va conține:

a) scrisoarea de motivare;

b) curriculum vitae;

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

e) declarația pe propria răspundere că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Concursul constă din două etape:

a) competiţia dosarelor;

b) interviul.

În cadrul interviului, candidații primesc aceleași întrebări. Membrii Comisiei de concurs pot adresa și întrebări de clarificare a răspunsurilor primite. Se va asigura ca niciun candidat să nu audă întrebările adresate predecesorilor săi.

În urma interviului, va fi acordat suplimentar punctaj pentru: cunoașterea limbilor engleză sau franceză (testată la interviu), pentru cunoașterea la nivel avansat a ambelor limbi – 10 puncte; pentru cunoașterea la nivel avansat a unei limbi sau cunoașterea la nivel mediu a ambelor limbi – 7 puncte; pentru cunoașterea la nivel mediu a unei limbi – 3 puncte; claritatea, fermitatea și profunzimea răspunsurilor la interviu – cel mult 10 puncte.

După audierea candidatului, fiecare membru al Comisiei de concurs va completa o fișă de evaluare. Fișa de evaluare completată va fi transmisă secretariatului Comisiei de concurs de către fiecare membru al Comisiei de concurs. Înainte de completarea fișelor de evaluare, membrii Comisiei de concurs vor asculta opinia psihologului și a specialistului în managementul resurselor umane.

Punctajul obținut de către candidat reprezintă media punctajului total acordat de către fiecare membru al Comisiei de concurs.

Primii doi candidați cu cel mai mare punctaj se vor considera învingători ai concursului și se vor prezinta Guvernului pentru numirea în funcția de judecător al Curții Constituționale.

Săptămîna trecută, judecătorii Curții Constituționale și-au anunțat demisia in corpore. Anunțul a venit la șase zile după ce a demisionat din postul de judecător și președinte al Curții Constituționale, Mihai Poalelungi. Demisiile au survenit în urma insistențelor noii guvernări PSRM-ACUM, care acuză Curtea de complicitate la ”puciul anticonstituțional” pus la cale de Partidul Democrat și Procuratura Generală.

Potrivit Legii cu privire la Curtea Constituţională, instituția se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sînt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistratului.

Sursa: sputnik.md