În ciuda problemelor politice din ţară

Creşte interesul investitorilor străini pentru Republica Moldova

După ce, drept urmare a problemelor globale şi de pe continent, în ultimii doi ani a scăzut suma de bani din afară băgată în dezvoltarea economiei noastre, 2013 ar putea însemna un an de revigorare a sentimentului de încredere a investitorilor străini faţă de ţara noastră, de recuperare a şanselor ratate de atragere a finanţelor de peste hotare. Acest optimism vine după ce zilele trecute la Chişinău s-a desfăşurat Forumul Investiţional Internaţional organizat de Ministerul Economiei, dar şi mai precis de MIEPO.

 Nici vorbă, asemenea evenimente nu se petrec pentru prima dată în capitala ţării noastre. Dar, vorba lui Dirk Schuebell, şeful delegaţiei Uniunii Europene(UE) în Republica Moldova, care a remarcat că deşi, în cei peste 3 ani de aflare a lui în ţara noastră a participat la mai multe forumuri economice de acest fel, niciodată n-a văzut o atare cotă înaltă de participare.

De bună seamă, potrivit organizatorilor, la actuala ediţie a participat un număr record de companii din străinătate şi autohtone. Adică, au fost prezenţi peste 40 de reprezentanţi din 15 ţări şi 200 de agenţi economici de la noi. Practic, au binevoit să vină la acest eveniment delegaţi de pe toate continentele. Cea mai masivă prezenţă au arătat investitorii din Europa, iar Italia, îndeosebi, tocmai 25 procente din numărul participanţi. Însă, şi-au mai manifestat interesul faţă de RM oameni de afaceri din SUA, din India, din China, Coreea de Sud.

Cum de ne-a reuşit să atragem de data aceasta un număr atît de impunător de investitori străini? O primă explicaţie ar fi după Octavian Calmîc, viceministru al Economiei, că pentru prima dată drept co-organizatori ai Forumului Investiţional Internaţional s-au dovedit a fi Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor şi Fundaţia Financiară Internaţională, structură a Băncii Mondiale, fapt ce confirmă credibilitatea reformelor înfăptuite în ţara noastră.

 Un alt motiv care i-a îndemnat pe investitorii străini să participe la acest eveniment din capitala noastră, mulţi dintre aceştia au venit pentru prima dată la Chişinău, a fost posibila semnare în curînd a acordului privind zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător dintre RM şi UE. Dacă pînă acum mulţi dintre oamenii de afaceri de peste hotare stăteau la cumpănă, ezitau, iată că acum, cînd s-a aflat că ţara noastră are şanse reale de a accede liber pe piaţa europeană, de a se integra în economia continentului, aceştia au decis să-şi scuture pulberea de îndoială ce-i învăluia şi să vină să vadă, să analizeze cu ochii lor condiţiile din RM privind derularea afacerilor, plasarea banilor lor în economia Moldovei.

Îndemnul lui Tomasz Telma, director executiv al Fundaţiei Financiare Internaţionale pentru Europa şi Asia Centrală, una dintre „gazdele” Forumului a venit tocmai la ţanc. Acesta i-a sfătuit pe investitorii din tuspatru părţi ale lumii să-şi plaseze banii în economia RM, pentru că în răstimpul în care activează această structură a Băncii Mondiale în ţara noastră mediul de afaceri autohton s-a îmbunătăţit considerabil, inclusiv cu concursul Fundaţiei, care deja are plasate mai bine de 100 milioane de dolari SUA în RM.

El a concretizat că a scăzut simţitor numărul inspecţiilor, a fost simplificată procedura de acordare a autorizaţiilor pentru construcţie. Drept rezultat, s-a micşorat costul afacerilor în ţara noastră, viaţa antreprenorilor s-a simplificat. Astfel încît investitorul de peste hotare se poate simţi confortabil în Moldova, chiar mai bine decît în alte ţări. Potrivit lui Tomasz Telma, RM a devenit o ţară prioritară pentru Fundaţia Financiară Internaţională, motiv pentru care această structură a BM îşi propune să suplimenteze investiţiile în economia noastră.

Şi Carlos Bronzatto, director executiv al Asociaţiei Mondiale a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor, este de părere că se poate investi în siguranţă în ţara noastră. El i-a chemat pe aceştia să urmeze exemplu organizaţiei dumisale care îşi propune, fără a face mare gălăgie, să pornească în perioada imediat următoare vreo 5-6 proiecte investiţionale în ţara noastră. Carlos Bronzatto a declarat că Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor a venit în RM ca să promoveze şi să atragă investiţii productive, nespeculative, pe termen lung, ce vor aduce în ţară tehnologii înalte, vor crea locuri noi de muncă.

 Din păcate, în mod surprinzător, desfăşurarea Forumului Investiţional Internaţional la Chişinău a coincis cu demiterea Guvernului RM. Însă, Dirk Schuebell a făcut o declaraţie la conferinţa de presă prilejuită de acest eveniment prin care a ţinut să ne liniştească că derularea Forumului demonstrează că „comunitatea internaţională crede în RM, că criza va fi depăşită”. El a mai adăugat că investitorii europeni sînt încrezuţi în RM, iar noi, moldovenii, trebuie să muncim pentru îmbunătăţirea condiţiilor acestora.

 Ce are în vedere Dirk Schuebell? El consideră că legislaţia noastră trebuie schimbată în aşa fel ca angajatorii să se preocupe mai mult de ridicarea calificării profesionale a lucrătorilor lor, să cheltuiască mai mult pentru inovaţii, iar sistemul de educaţie să fie reformat radical. De asemenea, pentru a atrage mai multe investiţii străine în ţară, reprezentantul UE în RM propune ca legea noastră să fie modificată pentru a oferi posibilitate oamenilor de afaceri de peste hotare să cumpere pămînt sau să-l arendeze pe perioade îndelungate. Printre propunerile lui Dirk Schuebell mai figurează un grad mai înalt de transparenţă a fiscului în relaţiile cu investitorii străini, renunţarea statului nostru la acţiunile de protecţie a anumitor sectoare ale economiei ţării: toţi investitorii, interni sau externi, să se bucure de acelaşi tratament.

Pronunţîndu-se vizavi de „teatru politic” de la noi, atît cei doi reprezentanţi ai organizaţiilor mondiale, cît şi delegatul UE, şi-au exprimat convingerea că oricare guvern ar veni la conducerea ţării noastre va stimula investiţiile străine, va crea condiţii bune pentru oamenii de afaceri de peste hotare, va finaliza reformele pornite. Într-un cuvînt, ei cred că nu se va schimba nimic în acest sens. Pentru ei contează profesionalismul, dar nu persoana care stă în fruntea guvernului. Aşa că rezultă: contează foarte mult atît pentru investitorii străini, cît şi pentru toată comunitatea internaţională, ce va urma după schimbarea guvernului.

Vlad LOGHIN