MOLDOVA SI RUSIA VOR APROFUNDA COLABORAREA IN DOMENIUL EDUCATIEI, CULTURII SI INOVARII

La indicația Președintelui Republicii Moldova a avut loc o întrevedere a consilierului prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, Corneliu Popovici cu Serghei Malenko, șeful Direcției CSI din cadrul Rossotrudnicestvo (Moscova), aflat în vizită în țara noastră, precum și cu Mihail Davîdov, conducătorul Centrului rus de știință și cultură din Republica Moldova.

În cadrul întrevederii părțile au pus în discuție aprofundarea relațiilor de colaborare în domeniul educației, inovării și culturii dintre Republica Moldova și statele CSI. S-a convenit ca începîndcu anul 2018 admiterea în instituțiile de învățămînt superior din Federația Rusă să fie organizată sub patronajul instituției prezidențiale din Republica Moldova. Pînă la mijlocul lunii iunie 2017 va fi elaborat și adoptat un regulament care să conțină procedura de organizare și petrecere a concursului de admitere pentru tinerii din Moldova, care doresc să-și continuie studiile de licență, masterat și doctorat în centrele universitare de prestigiu din Rusia. De asemenea a fost examinată posibilitatea angajării în cîmpul muncii a tinerilor specialiști originari din Moldova, atît în țara noastră cît și în țările CSI.

Serghei Malenko a informat despre programele de cercetare și inovare pe care le oferă Federația Rusă, dar și alte state din CSI și la care pot participa cercetători din Republica Moldova. A fost sugerată ideea inițierii unor proiecte la care ar putea participa atîtcentrele de cercetare din statele CSI și Moldova, cît și din spațiul european. Funcționarii din Rusia au expus posibilitatea de lansare în Moldova a unui proiect de cercetare inovațională în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Skolkovo din Rusia. De asemenea, a sugerat participarea RM la elaborarea programului de dezvoltare inovațional al CSI pentru perioada 2020 – 2030.

Rossotrudnicestvo și-a manifestat dorința și posibilitatea finanțării unor programe culturale pentru Moldova (spectacole, concerte, turnee, schimb de experiență, cursuri de perfecționare etc.).

Părțile și-au manifestat interesul și disponibilitatea de a fortifica relațiile de colaborare în domeniul tineretului și sportului. Partea rusă a făcut o prezentare a programelor de organizare unor tabere de vară, festivaluri, competiții la care pot participa tinerii din Moldova.

În concluzie părțile au convenit asupra unui grafic de realizare a acțiunilor discutate și au identificat măsurile pentru depășirea barierelor birocratice existente întru urgentarea atingerii scopurilor propuse.

Serviciul de Presă al Președinției R. Moldova