MINISTERUL DE RAMURĂ PROPUNE CREAREA AGENŢIEI DE MEDIU

La Chişinău va fi creată Agenţia de Mediu. Agenţia „Moldsilva” va fi trecută în subordinea Ministerului Mediului, iar funcţionarea sistemelor integrate de gestionare a substanţelor chimice şi deşeurilor va fi coordonată de o instituţie aparte. Toate acestea sînt prevăzute în Strategia de mediu 2013-2023, propusă pentru dezbateri publice. Strategia a fost avizată de către instituţiile din domeniu. După finalizarea dezbaterilor publice, aceasta va fi înaintată spre aprobare Guvernului, iar apoi şi Parlamentului. Ministerul Mediului îşi propune votarea strategiei de către Parlament pînă în luna noiembrie, a declarat ministrul Gheorghe Şalaru, în cadrul unei conferinţe de presă. Agenţia de Mediu va avea funcţii de implementare a politicilor şi legislaţiei, de reglementare/autorizare a activităţilor de protecţie a mediului, pe cînd Inspectoratul Ecologic de Stat va avea doar funcţii de control. Reforma instituţională de mediu presupune şi consolidarea instituţiilor restructurate, în special a Ministerului Mediului, prin crearea de noi unităţi în domeniul aerului atmosferic şi schimbărilor climatice, evaluare strategică de mediu, evaluarea impactului de mediu. Se propune instituţionalizarea funcţiilor de protecţie a mediului în cadrul administraţiei publice locale, prin crearea unei unităţi (funcţie, secţie) de protecţie a mediului la nivel de primărie/consiliu raional. Urmează să fie reluată elaborarea şi implementarea planurilor de protecţie a mediului la nivel local. De asemenea, va fi creat sistemul de management integrat al resurselor de apă. Calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare urmează a fi îmbunătăţită în Republica Moldova prin regionalizarea serviciilor. Strategia mai prevede funcţionarea sistemelor integrate de gestionare a substanţelor chimice şi deşeurilor. Urmează a fi create 8 regiuni de management integrat al deşeurilor şi 2 întreprinderi specializate în distrugerea acestora. Un accent deosebit se va pune pe colectarea separată a deşeurilor. Costul estimativ de punere în aplicare a strategiei este de aproximativ 8,6 miliarde de lei.