MESAJ DE FELICITARE CU OCAZIA ZILEI DRAPELULUI DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

STIMAȚI CONCETĂŢENI,

Astăzi, 27 aprilie, în ţara noastră, Republica Moldova, este sărbătoare – Ziua Drapelului de Stat. Vă felicit cu acest prilej solemn şi de o importanță deosebită pentru noi.

Legiferat în anul 1990 de către Primul Parlament, Drapelul de Stat a consfințit victoria repurtată în lupta pentru afirmarea unui stat suveran şi independent în lume, înglobînd şi reprezentînd, pe lîngă conţinutul lui heraldic, principiile democratice, egalitatea în drepturi și libertatea cetățenilor Republicii Moldova.

Cu siguranță, drapelul nu este doar un decor oficial, el este elementul emblematic în panorama oricărei localități din Republica Moldova, este cel care consacră victorii sportive sau intelectuale obținute de concetățenii noștri la importante concursuri internaționale, este cel care confirmă prezenţa militarilor noştri ca mesageri ai păcii, este cel care deschide solemnităţi şi onorează personalități din ţara noastră.

Tot astăzi celebrăm Stema de Stat, care, avînd origini în îndepărtatul secol al XIV-lea, exprimă continuitatea heraldică și spirituală cu vechea Țară a Moldovei. Am ferma convingere că simbolica statală deține rolul primordial în educarea sentimentului de unitate, de crez şi idealuri comune. Iată de ce, ulterior deciziei Comisiei Naționale de Heraldică de a aproba conferirea statutului legal de simbol național istoric al Republicii Moldova stindardului purtat de Ștefan cel Mare în ziua de 12 septembrie 1485, am înaintat și o inițiativă legislativăîn acest sens, acțiune care nu are intenția de a schimba Drapelul de Stat al Republicii Moldova, ci doar de a recunoaște drapelul nostru istoric. Respectarea acestor elemente emblematice reprezintă nu doar un omagiu adus înaintașilor, care au ţesut în pînza drapelului istoria, dar și o veritabilă lecție de educație civică și patriotism pentru generațiile ce vin, asigurînd astfel legătura spirituală şi perpetuarea neamului nostru.

În această zi solemnă, Vă urez tuturor sănătate şi bunăstare, succese şi realizări în munca de făurire a unui viitor prosper în Republica Moldova.

Igor DODON, Preşedinte al R. Moldova