MESAJ DE FELICITARE ADRESAT SANCTITATII SALE KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI SI AL INTREGII RUSII

Sanctitate,

Cu un sentiment de profund respect, Vă adresez sincere felicitări cu prilejul aniversării întronizării Sanctității Voastre, dorindu-Vă din toată inima noi realizări și biruințe în împlinirea mult ostenitoarei slujiri de Întîistătător întru credința ortodoxă.

Toate faptele cele bune pe care le-ați săvîrșit din momentul în care ați fost ales în scaunul de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse au ca scop afirmarea în societate a valorilor cu adevărat creștine, bazate pe spiritualitate, moralitate, triumful binelui și al dreptății. Anii de slujire în demnitatea de Patriarh semnifică, mai întîi de toate, o dezvoltare vertiginoasă și întărire a Bisericii cu slujire socială, care este deschisă și accesibilă enoriașilor cu nevoi și mentalități diferite.

În lumea de astăzi, aflată într-o permanentă schimbare, cuvîntul pastoral, sincer și plin de suflet, pe care Preafericirea Voastră îl adresați oamenilor, îndeamnă la pace și armonie, la toleranță și înțelegere reciprocă, la depășirea situațiilor dificile de viață prin credință.

Convingerea, verticalitatea și fermitatea de care dați dovadă întru apărarea Ortodoxiei într-o perioadă, cînd în multe state se intensifică procesul de decreștinizare, stîrnesc sentimente de profund respect, puternică susținere și în rîndul cetățenilor țării noastre ortodoxe - Republica Moldova.

Preafericite Părinte Patriarh, Vă doresc din tot sufletul mult succes în împlinirea slujirii neprecupețite întru binele tuturor creștinilor ortodocși. Binecuvîntată să Vă fie calea pe care ați ales-o pentru a duce înainte Crucea Patriarhală.

Dumnezeu să Vă aibă în paza Lui și să Vă ocrotească mulți ani înainte!

Igor Dodon, Preşedinte al R. Moldova