MESAJ DE FELICITARE ADRESAT SANCTITATII SALE KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI SI AL INTREGII RUSII

Preafericite Părinte Patriarh,

Cu nespusă bucurie Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai calde și cordiale felicitări cu ocazia zilei onomastice a Sanctității Voastre, urîndu-Vă din suflet multă sănătate, viață lungă și ajutor de la Dumnezeu în activitatea pastorală la cîrma Bisericii Ortodoxe Ruse.

Preafericite Părinte, numele ce V-a fost dat în cinstea Sfîntului, întocmai cu Apostolii, Chiril, care reprezintă simbolul dreptei credințe în Domnul nostru Iisus Hristos, Vă oferă putere inepuizabilă în slujirea plină de abnegație întru apărarea și înflorirea Ortodoxiei.

Sînt ferm convins că cuvîntul pastoral al Sanctității Voastre, plin de credință, iubire și milostenie, ajunge în adîncul sufletelor și inimilor milioanelor de credincioși.

În vremurile de astăzi, cînd în multe țări se implantează secularismul, Sanctitatea Voastră apărați, oricînd și oriunde, cu multă fermitate, convingere și mare responsabilitate în fața celor pe care îi păstoriți, adevăratele valori și idealuri ortodoxe, fără de care noi nu ne imaginăm viitorul nostru.

De ziua pomenirii Sfîntului Chiril, Ocrotitorul ceresc al Preafericirii Voastre, Vă doresc din toată inima mulți ani fericiți, rodnici, plini de lumină și de bucurie.

Preamilostivul Dumnezeu să Vă aibă în paza Lui și să Vă dea sănătate și putere să Vă continuați jertfelnica slujire patriarhală!

Igor Dodon, Președinte al Republicii Moldova