MESAJ DE FELICITARE ADRESAT PRESEDINTELUI MUNTENEGRULUI MILO DUKANOVIC

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Muntenegrului, îmi face o deosebită plăcere să Vă transmit, în numele Republicii Moldova şi al meu personal, felicitări alese împreună cu urări de pace şi prosperitate pentru poporul muntenegrean.

Folosesc acest prilej și pentru a remarca caracterul pozitiv al cooperării moldo-muntenegrene, exprimîndu-mi încrederea că relaţiile de prietenie și colaborare dintre ambele noastre state vor cunoaşte, pe viitor, noi valențe de dezvoltare şi consolidare în cele mai diverse domenii de interes comun, în spiritul bunei înţelegeri.

Reiterînd felicitările de Ziua Națională, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.

Igor Dodon, Preşedinte al R. Moldova

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:26
01.08.20 - 00:29
03.08.20 - 17:19
02.08.20 - 02:24
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32