MESAJ DE FELICITARE ADRESAT PRESEDINTELUI IRLANDEI, MICHAEL D. HIGGINS

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celebrării Zilei Naţionale a Irlandei – Sfîntul Patrick, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Vă adresez sincere felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate pentru toți irlandezii.

Mă bucur să constat dinamica pozitivă a dialogului constructiv dintre țările noastre ce stă la temelia extinderii raporturilor bilaterale în domenii de interes reciproc.

Ţin să exprim înaltă apreciere pentru sprijinul oferit de către Irlanda în calitate de partener de dezvoltare al Republicii Moldova, cu precădere în sectorul sănătăţii şi protecţiei sociale.

Sînt convins că celebrarea, în acest an, a celei de-a 20-a aniversări a stabilirii relaţiilor diplomatice moldo-irlandeze va constitui o etapă importantă pentru valorificarea plenară a potenţialului de cooperare dintre ambele state.

Reiterînd urările de progres pentru poporul irlandez, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia distinsei mele consideraţii.

Igor Dodon, Preşedinte al R. Moldova