MESAJ DE FELICITARE ADRESAT PATRIARHULUI MOSCOVEI SI AL INTREGII RUSII, CHIRIL, CU PRILEJUL LUMINATULUI PRAZNIC AL INVIERII DOMNULUI

SANCTITATE,

Cu un sentiment de bucurie duhovnicească, Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai calde felicitări cu ocazia marii sărbători a Învierii Domnului. În ziua Sfintelor Paşti tot creştinul îşi uneşte inima şi gîndul într-o singură pornire pentru a-L proslăvi pe Cel care a înviat din morţi - Domnul Nostru Iisus Hristos.

În noaptea de Paști, mii de credincioși din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova, merg la Biserică pentru a trăi împreună marea bucurie în numele Celui care "cu moartea pre moarte călcînd”, cu lumina sa dumnezeiască a credinței, speranței, iubirii, ne luminează inimile și ne umple sufletele de bunătate, răbdare, milă și îndurare.

Iubirea jertfelnică a Mîntuitorului cel răstignit şi înviat ne dă puteri pentru a depăși nevoile, necazurile şi durerile, ne dăruieşte alinare, sprijin și nădejde.

Preafericite Părinte Patriarh,

În această binecuvîntată pentru noi toți "Sărbătoare a Sărbătorilor şi Praznic al Praznicelor" Vă doresc din toată inima fericire, viaţă lungă, împlinirea tuturor gîndurilor şi năzuinţelor, tărie a puterilor duhovniceşti şi a celor trupeşti în slujirea Preafericirii Voastre în scaunul de Patriarh pentru întărirea și unitatea Bisericii Ortodoxe.

Harul Dumnezeiesc să vă însoțească mereu în rodnica activitate de Întîistătător.

Focul Haric al sărbătorii de Paști să aducă în fiecare casă, în fiecare familie de creștini ortodocși din Rusia pace, linişte, iubire și armonie.

Hristos a Înviat!

Igor Dodon, Președinte аl Republicii Moldova