MESAJ DE FELICITARE ADRESAT LUI NURSULTAN NAZARBAEV, PRESEDINTELE R. KAZAHSTAN, CU PRILEJUL ZILEI SALE DE NASTERE

STIMATE NURSULTAN ABIȘEVICI,

Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, Vă rog să acceptați cele mai calde și cordiale felicitări împreună cu sincere urări de multă sănătate, viață lungă și activă, succese notabile în înfăptuirea obiectivelor propuse și noi realizări pe calea aleasă.

Printr-o Lege constituțională a Republicii Kazahstan Vi s-a decernat titlul de Primul Președinte al Kazahstanului – Liderul Națiunii, aceasta fiind o dovadă că poporul kazah Vă prețuiește și Vă stimează mult. Grație eforturilor enorme și muncii neostenite, Dumneavoastră ați reușit să ridicați nivelul social-economic al țării și al poporului.

Încă în anii 90 ai secolului trecut, înțelegînd cît de important este pentru țările care se află într-o lume modernă complexă nu numai să-și păstreze suveranitatea și independența, dar și să-și sporească potențialul economic, Dumneavoastră ați propus, în acest scop, să fie creată o uniune interstatală bazată pe principiile liberului consimţămînt şi egalităţii în drepturi. Ideea Dumneavoastră s-a materializat prin crearea Uniunii Economice Eurasiatice, în care Republica Moldova a obținut statutul de observator.

Moldova apreciază înalt realizările înregistrate de poporului kazah prieten în toate domeniile, acestea fiind, fără îndoială, un exemplu concludent pentru noi și contribuind la dezvoltarea și extinderea parteneriatului dintre țările noastre.

Reiterînd felicitările aniversare și urările de bine, Vă rog să acceptați, Stimate Nursultan Abișevici, expresia sentimentelor mele distinse.

Igor Dodon, Preşedinte al R. Moldova