MESAJ DE FELICITARE ADRESAT DOMNULUI ION DRUTA, CAVALER AL ORDINULUI REPUBLICII

Mult stimate şi iubite Maestre,

Vă adresez calde felicitări cu prilejul împlinirii a nouă decenii de viață și Vă urez să rămîneți așa cum ne-ați obișnuit – un exemplu de verticalitate, un reper de moralitate, o oază de înțelepciune într-o lume care și-a cam pierdut rosturile; în ceea ce privește talentul, cuvintele sînt de prisos, întrucît îl aveți inepuizabil și îl mînuiți cu o rară dibăcie.

Nu numai istoria literaturii, ci și istoria Moldovei însăși este de neconceput fără opera și personalitatea Dumneavoastră. Ați zugrăvit cu dragoste și înțelegere viața satului, ați evocat grandoarea și complexitatea unor figuri istorice emblematice sau date pe nedrept uitării, ați explorat și revigorat rădăcinile credinței noastre strămoșești. Creația druțiană este o oglindă fidelă a societății moldovenești în dezvoltare și un manual de supraviețuire a principiilor spirituale și morale fundamentale.

Prezența publicistică și oratorică a Domniei Voastre în momentele decisive ale contemporaneității i-a furnizat opiniei publice analize profunde, concluzii judicioase și recomandări demne de urmat, care, cred cu tărie, au meritat o mai mare atenție din partea factorilor de decizie. Dar, întrucît litera scrisă rămîne neclintită, sînt sigur că generațiile viitoare de moldoveni vor fi mai receptive, tezele Dumneavoastră profunde și profetice fiindu-le far călăuzitor.

Să fiți sănătos, Maestre, iar noi ne vom strădui să Vă merităm!

Cu admirație și gratitudine,

Igor DODON, Preşedinte al R. Moldova