MESAJ CU PRILEJUL ZILEI INTERNATIONALE A PERSOANELOR IN VIRSTA

Împreună cu întreaga comunitate mondială, consemnăm, la 1 octombrie, Ziua internațională a persoanelor în etate. Cu acest prilej, adresez sincere și cordiale felicitări tuturor vîrstnicilor din Republica Moldova, împreună cu urări de multă sănătate și prosperare.

Aflată sub semnul respectului, sărbătoarea de astăzi vine să consacre drepturile seniorilor la un trai decent, la acțiuni pro-active de asistență și asigurări sociale, la servicii calitative de ocrotire a sănătății, la libertatea de exprimare și participarea activă la viața publică.

Gradul de civilizare al unei colectivități este determinat, în primul rînd, prin atitudinea față de copii și față de persoanele în vîrstă. Dezvoltarea politicilor de protecție a oamenilor în vîrstă, orientate spre garantarea condițiilor favorabile îmbătrînirii active, se află printre prioritățile statului Republica Moldova. Conducîndu-mă de convingerile și valorile personale, de realitățile timpului, de prevederile constituționale, am lansat un pachet de inițiative legislative care au drept scop sporirea nivelului de protecție socială a persoanelor în etate din țara noastră.

Experiența demonstrează că atunci cînd numărul vîrstnicilor este în creștere continuă, îmbătrînirea activă este direct corelată cu solidaritatea dintre generații. Odată cu anii adunați în mănunchiul vîrstei, oamenii acumulează experiență, devenind adevărate izvoare de înțelepciune și bunătate, de calm și liniște, de cumsecădenie și toleranță.

Reiterînd gratitudinea pentru contribuția adusă la dezvoltarea societății, doresc concetățenilor noștri în etate sănătate și bunăstare, rezultate pe măsura așteptărilor și senectute scăldată în afecțiunea oamenilor dragi.

La mulți ani valorificați din plin, stimați seniori ai Republicii Moldova!

Igor Dodon, Preşedinte al R. Moldova