MARIA STRATULAT-PRODAN, LA CEAS ANIVERSAR!

FOTO: 8 septembrie 2012. Stăuceni. Maria STRATULAT-PRODAN la aniversarea a 170 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie.

 

În ziua de 14 martie 1940, în satul Ghidirim, raionul Rîbniţa, s-a născut Maria Stratulat-Prodan, cea care, cu timpul, avea să devină un respectabil şi reputat cadru didactic în domeniul ştiinţelor agricole.

Marusica, cum o alintau cei de acasă, a fost al şaptelea şi ultimul copil în familia lui Partenie şi Eudochia Stratulat. A avut o copilărie grea, piezîndu-şi tatăl pe cînd avea doar cinci ani, care a murit pe front în mai 1945, spre sfîrşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Astfel, cinci copii, din cei şapte (doi fiind la război), au fost crescuţi cu mari greutăţi doar de mama lor, împreună cu care au trecut prin grozăviile foametei din 1946-1947, cînd cei mai mulţi părinţi preferau să-şi trimită copiii la orfelinate. Anume aceste momente dure, tragice i-au motivat Mariei Stratulat-Prodan formarea unui caracter puternic, unei voinţe de nestrămutat de a se dedica perfecţionării personale pentru a contribui la reconstrucţia tuturor ruinelor care i-au marcat copilăria fragedă zbuciumată. Atracţia faţă de pămînt i-a decis opţiunea pentru viitoarea carieră prodigioasă în domeniul agriculturii.

Urmărindu-i ascensiunea în ordine cronologică, observăm că distinsa doamnă Maria Stratulat-Prodan nu a capotat niciodată în faţa multiplelor provocări din viaţă, dedicîndu-se total şi cu dăruire studiului permanent, perfecţionării şi autoperfecţionării pedagogice şi ştiinţifice în domeniile pentru care a optat cu pasiune, iluminării tinerelor generaţii de elevi şi studenţi, precum şi împărtăşirii propriei experienţe novatoare colegilor şi colectivelor de oameni în mijlocul cărora a activat.

Iniţial, Maria Stratulat a absolvit şcoala primară din Ghidirim în 1955, ca, mai apoi, să devină absolventă, în 1958, a Şcolii Medii Moldoveneşti nr. 1 din Rîbniţa.

Anul 1963 îl întîmpină în calitate de tînără absolventă a Facultăţii de viticultură, pomicultură şi legumicultură din cadrul reputatului pe atunci Institut Agricol M.V. Frunze din Chişinău, devenind „agronom învăţat”. În perioada studiilor de la acest Institut, a avut privilegiul de a audia cursurile unor prestigioşi profesori şi oameni de ştiinţă de renume unional şi nu numai, aşa cum au fost M. Sidorov, L. Kolesnik, V. Ungureanu, D. Verderevski, A. Timoşenko, E. Malîşev, Ia. Prinţ, M. Hudzinski, Ia. Hanin.

După regulile acelor timpuri ale tinerilor cu studii superioare, în care, după absolvire, învăţătura trebuia transpusă în practică, în perioada anilor 1963-1964, tînăra absolventă Maria Stratulat a lucrat în calitate de agronom de plante multianuale (vii şi livezi) în colhozul V.V. Kuibîşev din satul Vozneseni, raionul Leova, iar în anii 1964-1965 a muncit în colhozul „Pravda” din satul Chiştelniţa, raionul Teleneşti, tot în aceeaşi funcţie.

În anii 1965-1966, „debutează” în învăţămînt în calitate de profesor de biologie la Şcoala Medie din satul Teleşeu, raionul Orhei.

Un an a îndeplinit funcţia de laborant la Uzina de conserve din Bender, după care s-a dedicat în totalitate muncii de pedagog.

În decurs de zece ani, din 1967 şi pînă în 1977, Maria Stratulat-Prodan a fost lector al cursului „Bazele agronomiei” (bazele culturii plantelor) în Sovhoz-tehnicumul moldovenesc de planificare şi economie din Gîsca, Bender, cu precizarea că în 1968 a urmat cursul de perfecţionare a profesorilor sovhoz-tehnicumurilor la cunoscutul Institut Agricol din oraşul Kursk (Rusia).

Întrucît i se părea că timpul acumulării de studii nu are răbdare s-o aştepte, în 1978, Maria Stratulat-Prodan devine iarăşi absolventă, de această dată a Facultăţii pedagogice a celei mai prestigioase instituţii de învăţământ superior în domeniul agriculturii din URSS, Academiei Agricole K.A. Timireazev din Moscova (Rusia).

Avînd o excepţională pregătire pedagogică, ştiinţifică şi practică, Maria Stratulat-Prodan a fost mentorul studenţilor, în perioada 1977-1981, în calitate de asistent la Catedra fiziologia plantelor şi microbiologie a Facultăţii de viticultură, pomicultură şi legumicultură a Institutului Agricol M.V. Frunze din Chişinău, Institut pe care, în anul 1963, îl părăsea ca fostă studentă. „A revenit la locul faptei începutului devenirii sale”, ca să parafrazăm o celebră zicere juridică! Ulterior, între anii 1981 şi 1995, Maria Stratulat-Prodan a fost lector şi lector superior de „Protecţia plantelor” la Tehnicumul (în prezent – colegiul) de viticultură şi vinificaţie din Stăuceni.

După o viaţă plină de satisfacţii şi împliniri, dedicată studiului, preocupărilor pedagogice, ştiinţifice şi activităţilor practice novatoare, Maria Stratulat-Prodan s-a pensionat în 1995.

La ceas aniversar, astăzi, 14 martie, distinsei doamne Maria Stratulat-Prodan i se cuvin cele mai entuziaste şi emoţionante felicitări, urări de bine şi recunoştinţă pentru tot ceea ce a oferit semenilor domniei sale de-a lungul unei vieţi bogate, irepetabile şi pilduitoare!

Eugenia SÎTNIC, fostă colegă şi prietenă de o viaţă

 

02_mama.jpg

Anul 1952. Ghidirim. Marusica STRATULAT (prima din stînga) în drum spre Şcoala primară de 7 clase din satul natal.

 

03_mama.jpg

Anul 1957. Ghidirim. Eudochia NEZWINSKI-STRATULAT cu fiicele sale (de la stînga la dreapta): Liuba, Olea şi Marusea.

 

04_mama.jpg

Anul 1958. Rîbniţa. Maria STRATULAT (prima din dreapta, jos) absolventă a Şcolii Medii Moldoveneşti nr. 1 din Rîbniţa.

 

05_mama.jpg

Anii ’60. Dragostea faţă de pămînt i-a decis opţiunea Mariei STRATULAT pentru viitoarea carieră prodigioasă în domeniul agriculturii.

 

06_mama.jpg

Începutul anilor ’60. Chişinău. Maria STRATULAT şi Nina IPATII la manifestarea de 1 Mai cu participarea profesorilor şi studenţilor de la Institutul Agricol M.V. Frunze.

 

07_mama.jpg

Începutul anilor ’60. Chişinău. Maria STRATULAT (dreapta) şi Frosea IPATII, cea mai bună prietenă a ei din perioada studenţiei.

 

08_mama.jpg

Anul 1965. Chiştelniţa. Brigada a doua, condusă de agronomul Maria STRATULAT, a cîştigat Drapelul roşu de muncă a colhozului „Pravda”.

 

09_mama.jpg

Anii ’70. Gîşca/Bender. Maria STRATULAT-PRODAN (a patra din dreapta) cu fetele din grupa la care era conducătoare în Sovhoz-tehnicumul moldovenesc de planificare şi economie.

 

10_mama.jpg

Sfîrşitul anilor ’70. Chişinău. Maria STRATULAT-PRODAN (a doua din dreapta) cu fetele din grupa la care a fost conducătoare.

 

11_mama.jpg

Maria STRATULAT-PRODAN în decurs de 30 de ani a educat câteva generaţii de specialişti în domeniul ştiinţelor agricole.

 

12_mama.jpg

Anul 1987. Chişinău. Maria STRATULAT-PRODAN cu soţul Mihail şi feciorul Andrei.

 

13_mama.jpg

Începutul anilor ’90. Stăuceni. Maria STRATULAT-PRODAN cu studentele de la Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie.

 

14_mama.JPG

8 septembrie 2012. Stăuceni. Maria STRATULAT-PRODAN şi Eugenia SÎTNIC la aniversarea a 170 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie.