Manipularea in masa

Cum îţi sunt induse gînduri, stări sau acţiuni!?

Indiferent de nivelul nostru de înţelegere religioasă sau ştiinţifică, putem concluziona că omul a fost înzestrat, încă de la începutul manifestării sale în cîmpurile materiale, cu harul primirii şi interpretării informaţiilor de nivel superior. Din cauza evoluţiei forţate pe orizontală, definită de acumulare şi exercitare, în defavoarea verticalei spirituale care se centrează pe fiinţare, societatea, o dată cu timpul, şi-a pierdut capacităţile cognitive, însă la nivel individual au existat dintotdeauna cîţiva capabili să decodifice fluxurile de informaţii venite din hiperspaţiu.

Aceştia au fost sacerdoţii şi iniţiaţii primelor epoci, care şi-au transmis, prin filiaţie şi transmitere, cunoştinţele secrete unor grupuri restrînse de oameni. Materialismul şi dogmatismul ştiinţific exacerbîndu-se de-a lungul cîtorva secole (Iluminism-Naturalism-Evoluţionism-Neo Darwinism) au făcut posibilă pierderea adevăratelor capacităţi umane, fiind înlocuite cu necesităţi artificiale.

Dacă adevărata cunoaştere s-a aflat în Temple, prin degradare morala, prin corupere şi decadenţă, ea s-a risipit în lumea profană, fiind mimată de atunci încoace de tot felul de impostori. Întotdeauna Puterea s-a definit prin capacitatea guvernanţei de a controla societatea prin ansamblul tuturor informaţiilor din cîmpurile umane (psiho-energo-informaţionale). Începînd din secolul trecut, marile puteri ale lumii au alocat fonduri uriaşe cerecetării şi dezvoltării unui domeniu numit generic Psihotronică. Specialiştii în domeniu definesc specialitatea ca fiind ansamblul de tehnici manipulative ale conştiinţei unei persoane sau colectivităţi, fără ca cei vizaţi să aibă capacitatea naturală de a se opune. Trebuie precizat că aceste tehnologii nu mai sunt exclusiv operate de către specialiştii militari sau ai serviciilor secrete, ci şi de către corporaţiile private. Se impune întrebarea dacă omul poate, de unul singur, neajutat de tehnologie, să obţină accesul la cîmpul informaţional.

Clarvăzătorii renumiţi au demonstrat uluitoarea capacitate de a primi şi interpreta informaţii atît din trecut, cît şi din viitor. Nostradamus a prevăzut tragedia morţii familiei sale din cauza epidemiei de ciumă, Emanuel Swedenborg a anunţat incendierea Stockholmului cu două săptămîni înainte şi exemplele pot continua cu Cyce, Vanga, Messing, etc. Tehnologiile de astăzi folosesc metode prin care subiectului îi este indusă o stare de hipnoză uşoară, în care el nu mai conştientizează că este manipulat; subconştientul lui este încetinit şi se pot induce anumite gînduri, stări sau acţiuni. Cu alte cuvinte, se obţine o stare de conştiinţă modificată, eludînd capacitatea naturală a omului de a se apăra. (Efemeride.ro)

 

Socialmai mult
16.07.18 - 18:56
16.07.18 - 18:55
16.07.18 - 16:51
16.07.18 - 15:34
16.07.18 - 12:11
16.07.18 - 12:05
15.07.18 - 21:34
15.07.18 - 21:33
15.07.18 - 21:31
14.07.18 - 19:43
14.07.18 - 19:41
14.07.18 - 15:38
14.07.18 - 15:22
13.07.18 - 19:08
13.07.18 - 17:37
13.07.18 - 14:23
13.07.18 - 14:13
13.07.18 - 13:41
13.07.18 - 13:34
12.07.18 - 19:06