LOCALITATILE RURALE POT BENEFICIA DE FONDURI EUROPENE PENTRU RACORDAREA INSTITUTIILOR PUBLICE LA SISTEME DE INCALZIRE PE BIOMASA

Proiectul Energie şi Biomasă invită comunităţile rurale să aplice la fondurile europene ale proiectului pentru a-şi racorda instituţiile publice la sisteme de încălzire pe biomasă. Autorităţile locale de nivel 1 sînt invitate să se înscrie în concursul de selectare a instituţiilor ce vor trece la încălzirea pe biomasă. Comunităţile ce vor selecta ca şi instituţii beneficiare grădiniţele sau centrele de sănătate pot solicita şi instalarea colectoarelor solare de producere a apei calde în paralel cu sistemul termic pe biomasă.

Satele interesate pot expedia pînă pe 20 iulie curent scrisorile de intenţie, care vor fi examinate de către Comitetul de selectare al Proiectului Energie şi Biomasă.

Scrisorile de intenţie vor fi examinate în baza următoarelor criterii:

• Motivarea și capacitatea instituțională a comunității de a implementa un proiect de încălzire a instituțiilor publice cu biomasă

• Capacitatea de a mobiliza comunitatea și resursele locale pentru a asigura contribuţia financiară de 15 % din costul total al proiectului

• Fezabilitatea tehnică a clădirii propuse pentru încălzire

• Capacitatea comunității de a asigura instituția beneficiară cu biocombustibil calitativ, în cantități necesare şi în conformitate cu cerinţele de păstrare

• Implicarea comunității în procesul de elaborare a Cererii de Proiect și estimarea costurilor

• Prezentarea Propunerii finale de proiect pentru aprobare în termeni stabiliți

• Asigurarea centralei termice pe biomasă cu personal motivat pentru operarea durabilă a sistemului de încălzire

Comunităţile ce răspund tuturor criteriilor enumerate vor fi acceptate pentru următoarea etapă de concurs. Aplicanţii vor trece în total patru etape de selecţie, fiecare urmînd a fi aprobată de comitetul de selectare al proiectului.

„Am decis să oferim oportunitatea şi comunităţilor rurale să beneficieze de fondurile europene în etapa a doua a proiectului ca răspuns la interesul sporit al acestora. Ne bucurăm de faptul că foştii beneficiari vor să îşi extindă sistemele de încălzire pe biomasă la alte instituţii publice, precum şi salutăm dorinţa noilor comunităţi de a trece la energia produsă în R. Moldova”, a declarat Tatiana Crăciun, specialist în mobilizarea comunităţilor, Proiectul Energie şi Biomasă.

Proiectul Energie şi Biomasă, faza a doua, este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului , implementat în 2011-2014, cu un buget total de 14,56 milioane Euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi PNUD (560 000 Euro).

Pînă în prezent, peste 150 de comunităţi au beneficiat de fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă, racordîndu-şi instituţiile publice la sisteme de încălzire pe biomasă.

Sursa: agora.md