LIBERTATEA CIRCULATIEI IN ZONA DE SECURITATE A CONSTITUIT SUBIECTUL PRINCIPAL AL DISCUTIILOR IN CADRUL CUC

Comisia Unificată de Control /CUC/ s-a întrunit ieri în şedinţă ordinară, în cadrul căreia a fost aprobat un set de rapoarte ale Comandamentului Militar Întrunit.

Cu referire la cazurile de blocare a accesului observatorilor militari pentru a documenta incidentele apărute în Zona de Securitate în perioada 18 iunie 2014 – 27 ianuarie 2015, s-a reiterat necesitatea ca Comandamentul Militar Întrunit să realizeze o examinare minuţioasă a problemelor în cauză şi s-a convenit ca în cadrul şedinţei Comisiei din 26 februarie 2015 să fie prezentate propuneri despre acţiunile ce se impun a fi întreprinse în vederea normalizării situaţiei.

În contextul discutării subiectelor legate de asigurarea liberei circulaţii prin Zona de Securitate, delegaţia Republicii Moldova a propus Comisiei să dea o apreciere corespunzătoare evoluţiei situaţiei şi a prezentat propria viziune asupra textului deciziilor finale la acest subiect. Propunerile delegaţiei moldoveneşti se referă nemijlocit la neadmiterea amplasării posturilor mobile şi consolidarea infrastructurii celor existente fără acordul Comisiei şi Comandamentului Militar Întrunit.

De asemenea, delegaţia moldovenească a făcut un apel către celelalte delegaţii cu solicitarea de a contribui la identificarea unei soluţii viabile pentru a elimina barierele existente în calea liberei circulaţii. Discuţiile în contradictoriu au arătat însă că delegaţiile au poziţii divergente, iar o viziune consolidată nu poate fi obţinută.

Consultările pe marginea subiectelor menţionate vor fi continuate şi la următoarea întrunire a Comisiei.