Lege – elevii si studentii, amenzi de 100 de lei pentru fiecare absenta, zile de munca in folosul comunitatii

Divertis ştiri de interes raţional

Furtul miliardului îi determină pe guvernanţi să elaboreze cele mai drastice legi şi amenzi pentru recuperarea acestor bani furaţi tot din buzunarul cetăţenilor. În cel mai deplin secret, dat fiind faptul că elevii şi studenţii sunt în vacanţă, iar unii sunt preocupaţi de admiterea la facultăţi şi nu sunt interesaţi de legile care se admit cu nemiluita, în scopul responsabilizării elevilor şi studenţilor faţă de procesul de învăţămînt, în contextul reformelor instituţionale la care Guvernul s-a înhămat, la propunerea Ministerului Ecducaţiei, a fost elaborată şi aprobată o lege care va da multe bătăi de cap chiulangiilor şi părinţilor acestora.

Potrivit noilor dispoziţii legale, absolut toţi elevii şi studenţii care lipsesc nemotivat la un curs vor fi obligaţi să plătească o amendă de 100 de lei. Pentru absenţele motivate, amenda va fi doar de 25 de lei. Atenţie mare, însă, căci acei elevi şi studenţi care vor cumula 10 absenţe nemotivate vor fi obligaţi să presteze 10 zile de muncă în folosul comunităţii! Aceste zile vor fi cumulate din cele de Sîmbătă, Duminică şi din vacanţe.

Potrivit noilor dispoziţii legale, cei pedepsiţi vor presta muncă în folosul comunităţii, iar asta prin comunicarea de către Ministerul Muncii, Proiecţiei Sociale şi Familiei a necesităţilor, la lucrările de salubrizare a oraşelor, în agricultură, spălatul butoaielor din cramele întreprinderilor vini-viticole, curăţenia cimitirelor, supravegherea bătrînilor neputincioşi din azile şi a narcomanilor aflaţi sub plasament etc. În cazul celor cu absenţe motivate, noile prevederi stabilesc că aceştia vor presta muncă în folosul comunităţii la acumularea a 20 de absenţe.

Totodată, noile prevederi legislative iau în calcul şi posibilitatea ca unii elevi sau studenţi pasibili de astfel de sancţiuni să refuze să muncească în folosul comunităţii. În acest sens, legiuitorul, inspirat fiind de rigoarea elveţiană şi japoneză, precum şi de mobilizarea naţională de a ridica gradul de implicare conştientă a moldovenilor la promovarea standardelor de prosperitate compatibile cu cele ale UE, a decis că cei care se sustrag de la efectuarea acestor pedepse vor fi reţinuţi de către forţele de Poliţie şi cele ale Armate pentru a fi plasaţi în unităţi militare şi supuşi disciplinei şi activităţilor specifice acestora, indiferent de vîrstă, cu precizarea că activităţile din aceste unităţi militare vor fi corespunzătoare fiecărei grupe de vîrstă.

De asemenea, legiuitorul vigilent a luat în calcul şi situaţiile de recidivă, în cazul celor care vor depăşi numărul de absenţe la cursuri. În acest caz, amenzile şi munca în folosul comunităţii vor fi dublate pînă la plafonul de 50 de absenţe nemotivate şi pînă la 60 a celor nemotivate. O dată fiind depăşite aceste două tipuri de plafoane a absenţelor, elevii şi studenţii recidivişti vor fi exmatriculaţi şi li se vor restricţiona o serie de drepturi civile. Astfel, elevilor şi studenţilor în cauză li se vor anula paşapoartele, nu vor avea dreptul să circule în străinătate din cauză că nu întrunesc măcar elementele morale, educaţionale şi civice compatibile cu cele ale UE, compromiţînd astfel imaginea Republicii Moldova în străinătate, nu vor avea dreptul să participe la proteste stradale şi nu vor vota. Demn de reţinut este faptul că aceste prevederi se referă şi la cei care studiază la unităţi de învăţămînt privat

Legiuitorul îşi motivează aceste prevederi prin aceea că ele vor contribui decisiv la responsabilizarea elevilor şi studenţilor faţă de sacrificiile pe care Statul şi familiile lor le fac pentru a le crea premisele unui viitor de succes şi, nu în ultimul rînd, că astfel vor deveni componente sociale şi civice umane active la dezvoltarea ţării şi prefigurarea unui viitor european luminos al patriei lor. Cît de insensibil poate fi un tînăr încît să chiulească ştiind că, în plus, pentru absenţele lor, părinţii vor fi executaţi silit pentru recuperarea amenzilor?

Observaţi, aşadar, că Guvernul lucrează! Observaţi, aşadar, că, începînd cu luna Septembrie, pentru prima dată în istoria acestei ţări, anii de studii vor fi cei mai responsabili şi, trebuie s-o recunoaştem, oarecum riscanţi pentru unii, în contextul legislativ arătat mai sus!

Visarion Papacostea

 
Socialmai mult