LACUNE IN EXECUTAREA FONDURILOR ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDICALA

Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie a audiat rapoartele cu privire la executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Printre lacunele depistate de membrii comisiei se numără diminuarea mărimii obligaţiunilor bugetului de stat faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fapt care a redus veniturile statului cu circa 70 de milioane de lei.

Deputaţii Comisiei de profil s-au arătat nemulţumiţi şi de diferenţa dintre creşterea salariilor conducătorilor instituţiilor medico-sanitare (18%) comparativ cu cea a medicilor (7,4 %) în anul 2014.

Parlamentarii şi-au expus îngrijorarea şi asupra situaţiei financiare a instituţiilor medico-sanitare, unde datoriile creditare ale acestora în 2014 au constituit circa 445 de milioane de lei.

În privinţa raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, deputaţii Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie au abordat problema descreşterii numărului de salariaţi şi, respectiv, a venitului ratat la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Rapoartele privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 vor fi prezentate în plenul Parlamentului la una din şedinţele ce urmează.