LA ÎNCEPUTUL ANULUI CURENT, ÎN R. MOLDOVA LOCUIAU PESTE 544 MII DE PERSOANE ÎN ETATE

La începutul anului 2013, în Republica Moldova locuiau 544,4 mii de persoane în vîrstă de 60 de ani şi peste, dintre care mai mult de jumătate (60,3%) sînt femei. Aproximativ două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural.

În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a treia persoană este de  vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sînt persoanele care au împlinit vîrsta de 80 ani.

Potrivit Alei Negruţa, şefa direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai a BNS, pe parcursul ultimilor ani, ponderea persoanelor în vîrstă de peste 60 de ani a crescut nesemnificativ, dar în anul 2012 coeficientul de îmbătrînire al populaţiei s-a mărit comparativ cu anul precedent cu 0,5 puncte procentuale, constituind 15,3%. Procesul de îmbătrînire a populaţiei este mai avansat în mediul rural, unde persoanele în vîrstă de peste 60 de ani reprezintă 15,8% din totalul populaţiei rurale, faţă de 14,6% în mediul urban.

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 5,3% din persoanele vîrstnice au declarat starea de sănătate ca fiind bună sau foarte bună, 56,3% - satisfăcătoare, iar 38,4% o consideră rea sau foarte rea. Vîrstnicii din mediul urban (63,3%) mai frecvent declară o stare de sănătate satisfăcătoare decît cei din mediul rural (51,7%), în timp ce starea de sănătate rea sau foarte rea este mai frecvent declarată în mediul rural (42,9% faţă de 31,5% în urban). Circa 71% din vîrstnici suferă de boli cronice, cele mai mari rate de prevalenţă fiind înregistrate pentru bolile aparatului circulator (47,4%), boli ale sistemului osteoarticular (16,0%), boli ale aparatului digestiv (10,1%).

Potrivit datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2013 la evidenţa organelor de protecţie socială se aflau 649,9 mii de pensionari sau cu 11,6 mii persoane mai mult, comparativ cu anul 2012. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă la 1 ianuarie a.c., a constituit 987 de lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 9,6%, iar comparativ cu 2005 valoarea nominală a pensiei s-a majorat de 2,5 ori.

Pentru îmbunătăţirea securităţii alimentare a păturilor defavorizate sînt organizate cantine sociale, de serviciile cărora beneficiază şi persoanele în etate. Serviciile prestate de aceste cantine sînt gratuite şi sînt organizate de către autorităţile administraţiei publice locale. Pe parcursul anului 2012 în ţară au funcţionat 109 cantine, care zilnic au prestat servicii pentru 5,9 mii de persoane. Totodată, persoanele în etate beneficiază de ajutoare materiale acordate de Fondul Republican de Susţinere Socială a Populaţiei. În anul anul 2012 acest tip de asistenţă a fost acordat pentru 73,5 mii de pensionari, iar valoarea medie a fost de circa 430 de lei.

Vîrstnici sînt considerate persoanele care au atins vîrsta de pensionare: femei - 57 ani, iar bărbaţi - 62 ani.

Sursa: Moldpres