LA FINELE ANULUI 2016 DATORIA DE STAT VA FI CU APROAPE 70% MAI MARE DECIT IN 2015

La finele anului curent datoria de stat a Republicii Moldova va fi cu peste 20 de mlrd de lei mai mare decît la finele anului trecut. Asta ca urmare a transformării în datorie de stat a creditelor de urgență acordate de Banca Națională în perioada anilor 2014 - 2015. Cel puțin așa prevede proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2016, aprobat de Guvern la 18 mai curent.

„Soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2016 va constitui 56,1 mlrd lei, cu o majorare de 22,6 mlrd lei sau cu 67,5% față de 31 decembrie 2015. Această majorare a fost condiționată preponderent de transformarea în datorie de stat a garanției acordate de către Guvern pe parcursul anilor 2014 - 2015 pentru garantarea creditelor de urgență acordate de BNM. Ponderea datoriei de stat în Produsul Intern Brut, la finele anului va constitui 42% sau cu 14,5 p. p. mai mult decît executarea către finele anului 2015”, a declarat în cadrul ședinței Executivului viceministrul Finanțelor, Maria Carauș.

Proiectul de lege privind bugetul de stat prevede că veniturile bugetului public național estimate pentru 2016 constituie circa 48,512 mlrd lei, respectiv cu 11% mai mult faţă de bugetul executat în anul 2015, avînd o pondere în PIB de 36,3% (cu 0,5 p.p. mai mult decît în anul 2015).

Încasările veniturilor bugetului de stat vor deține 64,7 % și vor însuma 31,378 mlrd lei. În comparație cu bugetul executat în 2015, aceste venituri vor crește cu 3,340 mlrd lei sau cu 11,9 la sută.

De asemenea, veniturile bugetului de stat vor fi asigurate din granturi externe, care vor deține circa 7,8 la sută (3,800 mlrd lei). Granturile destinate suportului bugetar în proporție de 94,3% vor constitui granturi europene.

În ceea ce privește cheltuielile din bugetul de stat, acestea se estimează la 52,784 mlrd lei, fiind în creștere cu 6,321 mlrd lei faţă de anul 2015 și vor fi alocate pentru asigurarea implementării priorităţilor de politici din Programul de activitate al Guvernului şi documentele de politici naţionale şi sectoriale.

Comparativ cu anul 2015, toate componentele bugetului public naţional din anul curent vor fi în creștere, respectiv, cheltuielile bugetului de stat se vor majora cu 17,1%, cheltuielile fondurilor asigurării obligatorie de asistenţă medicală - cu 13,3%, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat - cu 11,2%, iar ale bugetelor locale - cu 2,7%.

Din totalul cheltuielilor publice, un volum important va fi repartizat pentru protecția socială și va constitui - 32,9%, sau 13% din PIB, pentru învățămînt - 17,5%, pentru sănătate - 12,8%.

Valoarea deficitului bugetului public național pentru anul 2016 a fost planificat în sumă de 4,272 mlrd lei sau 3,2% din PIB, care va fi acoperit din surse interne şi externe, inclusiv prin emisiuni şi răscumpărări de valori mobiliare de stat, valorificarea împrumuturilor pentru finanţarea proiectelor din surse externe şi pentru susţinerea bugetului, vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică, precum şi din mijloacele din solduri la conturile bugetelor componente ale bugetului public național.

Sursa: Agora.md