LA EDINET AU FOST DEPISTATE TAIERI ILICITE DE PADURE IN PROPORTII DEOSEBIT DE MARI

Cinci şefi de ocoale silvice şi inginerul-şef de la Întreprinderea Silvică Edineţ au fost suspendaţi recent din funcţie în urma unor controale ce au scos la iveală tăieri ilicite de pădure în proporţii deosebit de mari. Pe acest caz a fost deschisă o anchetă de serviciu, rezultatele căreia vor fi anunţate pînă sfîrşitul lunii mai.

Potrivit Agenţiei de Stat „Moldsilva”, după mai multe verificări s-a constatat că volumul masei lemnoase extrase ilegal de pe teritoriul ÎS Edineţ constituie 1475 m3. Conform informaţiilor preliminare prezentate de comisia de anchetă, la ocolul silvic din Briceni au fost efectuate tăieri ilicite de 399 m3, la cel din Ocniţa de 756 m3. Este de notat că numai pe teritoriul unui canton silvic au fost depistate tăieri ilegale în volum de 566 m3.

Iurie Apostolachi, director general al Agenţiei “Moldsilva”, a menţionat că pînă la 15 mai va fi prezentat raportul final privind ilegalităţile înregistrate în cadrul Întreprinderii Silvice Edineţ. “În baza acestuia vor fi întreprinse măsuri de sancţionare a colaboratorilor implicaţi în comiterea nelegiuirilor, care vor achita şi prejudiciul cauzat statului pentru tăierile ilicite”, a subliniat Apostolachi.