LA ASTANA SE DECIDE, LA GENEVA SE PARAZITEAZA

Procesul de la Astana este cea mai reușită inițiativă din Siria, din punct de vedere al elaborării deciziilor practice. În plus, acesta a contribuit la diminuarea conflictelor locale dintre diferitele grupări implicate în război. Merită de subliniat că această teză e susținută factologic. De asemenea, merită de menționat că la ziua de astăzi acesta este cel mai eficient și realist proces de reglementare a conflictului sirian. Această situație se explică, în primul rînd, prin faptul că cele trei țări implicate în proces (Turcia, Rusia și Iran) sînt jucătorii care pot influența situația de pe cîmpul de luptă.

Procesul de la Astana a apărut nu ca o alternativă a Procesului de la Geneva. Dimpotrivă, cel puțin din punct de vedere al Turciei, acesta este o continuare a Procesului de la Geneva, care a demarat sub egida ONU. Însă Geneva s-a împotmolit.

Astana s-a implicat mai rapid pe următoarele planuri: localizarea conflictelor, impunerea regimului de încetare a focului, evacuarea populației civile, minimizarea conflictelor armate. Turcia și Rusia au mobilizat simțitor capitalul lor politic și au soluționat, deseori, acele probleme care urmau să fie soluționate de comunitatea mondială.

O componentă a Procesului este Rusia și Iranul, care apără regimul lui Assad, altă componentă fiind Turcia, care dorește transformarea pașnică a Siriei. Turcia poartă negocieri separate atît cu Rusia, cît și cu Iran. Grație eforturilor diplomatice colosale, pozițiile acestor trei state s-au apropiat. Uneori, Turcia convingea Rusia, pentru ca mai apoi Rusia să convingă Iranul.

Trei jucători, cu scopuri și priorități diferite au apărat Procesul de la Astana, în pofida multor presiuni internaționale.

Bineînțeles, există și domenii în care Procesul de la Astana nu a reușit și nu poate reuși, dar acest lucru e legat de amploarea crizei din regiune. Însă ceea ce face ca Astana să aibă mai mult succes decît Geneva este atitudinea realistă față de situație. În Geneva este birocrație, la Astana se iau decizii practice. Și chiar o hotărîre mai puțin reușită e mai bună decît nehotărîrea care instigă la conflict.

După Akşam, Turcia