LA ANIVERSAREA UNUI SAVANT – VEACESLAV LEONTIE PERJU LA 60 DE ANI

Sunt puţini acei oameni care au fost predestinaţi unei cariere de succes, unei vieţi complexe şi împlinite în tot ceea ce presupune existenţa omului pe Pămînt. Totodată, şi mai puţini sunt acei oameni înzestraţi cu putere de muncă, voinţă nestrămutată şi încredere în propriul destin spre a-şi valorifica permanent ideile novatoare, concepţiile sau chiar sclipirile savante care pot friza genialitatea, toate acestea fiind puse în slujba umanităţii, ţării sale.

Ei bine, dr. habilitat Veaceslav Leontie Perju este unul dintre aceşti oameni singulari! Dincolo de însuşirile amintite mai sus, Veaceslav Leontie Perju este şi personificarea modestiei absolute. Dat fiind „specificul local”, modestia sa poate contraria pe mulţi. Capacităţile şi performanţele ştiinţifice ale lui Veaceslav Leontie Perju au trecut de mult hotarele ţării, fiind, ca să zicem şi aşa, „trans-continentale”. N-o spunem noi, ci chiar biografia sa absolut impresionantă.

Dincolo de meritele sale de savant, de om al Cetăţii, neînchipuita sa modestie şi-a făcut loc în dedicaţiile lirice ale surorii sale, cunoscuta poetă Marieta Russo, care i-a dedicat şi cartea „Planeta Visului”.

Oricît ni s-ar părea de incredibil, nouă, celor din familia sa, am ajuns să ne desfătăm cu nemărginirea bucuriei de a sărbători împlinirea a 60 de ani de viaţă, pe data de 18 August 2013, a celui care ne este fiu, soţ, frate, tată sau bunic – Veaceslav Leontie Perju. Blîndeţea şi dragostea cu care ne-a înconjurat permanent i le-am întors fiecare cu fiinţa sa cu aceeaşi intensitate. Ne place să credem că şi această dragoste cu care l-am înconjurat a contribuit la tihna sufletească de care are nevoie orice savant de talia sa.

Deşi nu-i place să i se vorbească laudativ şi exagerat despre împlinirile sale profesionale, vom forţa un pic aceste tipare şi, într-un mod extrem de prescurtat, vom înşirui doar cîteva repere biografice ale omului de ştiinţă Veaceslav Leontie Perju, dar care circulă prin internet într-o formă cronologică cu mult mai extinsă.

Dr. habilitat Veaceslav Leontie Perju s-a născut pe data de 18 August 1953, la Briceni. Este vice-președinte al Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, profesor universitar, ţine cursuri la ULIM şi Universitatea Politehnică pentru candidaţii la masterat, academician – membru al Academiei Internaționale de Informatizare a ONU. Este cetăţean de onoare al oraşului Briceni.

În perioada 1972-1977, urmează cursurile Institutului Politehnic din Chișinău, specialitatea „Automatică și telemecanică”. Între anii 1979 şi 1982 îşi desăvîrşeşte studiile la Institutul de Aviație din Moscova, susţinîndu-şi tezele de doctor şi doctor habilitat. Între anii 1991-1994, urmează cursurile de post-doctorat la acelaşi Institut.  Stagiatură la Londra – 1985-1986. Din 1996 – vice-președinte și director executiv al Comitetului Național din Republica Moldova al Societății Tehnico-științifice Internaționale în Inginerie Optică SPIE (SPIE-Moldova).

A participat la 14 proiecte naționale și internaționale ca executant ştiinţific responsabil şi, fireşte, conducător.

Rezultatele științifice obținute sunt publicate în mai mult de 100 articole științifice, monografii, 15 brevete de invenții și sunt prezentate la peste 50 conferințe, simpozioane și expoziții internaționale în SUA, Franța, Germania, Austria, Canada, Elveția, Rusia, Bulgaria, Polonia, România, Grecia, Republica Moldova şi multe alte ţări.

Veaceslav Leontie Perju a pus baza creării în Moldova, în anul 1996, a Societății tehnico-științifice obștești „SPIE-Moldova”, parte componentă a societății internaționale SPIE – „Society for Photo-Optical Instrumentation Engineering”. Sub egida SPIE, anual, în lume se organizează mai mult de 200 de simpozioane și conferințe internaționale.

A inițiat crearea în Moldova a fundației de susținere a științei, constituită în anul 2000, cu denumirea MRDA („Moldavian Research and Development Association”), finanțată de Guvernul SUA prin fundația americană CRDF („Civilian Research and Development Foundation”). Prin această fundaţie, R. Moldova a obținut mai mult de 7,5 mln. dolari USD. Pentru eforturile depuse, Veaceslav Leontie Perju a fost decorat cu Diploma de Onoare a CRDF.

Veaceslav Leontie Perju este unul din inițiatorii desfășurării în R. Moldova, începînd cu anul 2001, a conferințelor internaționale „Information Technologies”, care se organizează anual în Republica Moldova la nivel de stat.

La ceas aniversar şi la vîrsta deplinei maturităţi creatoare, îi dorim aceeaşi putere de muncă, sănătate, realizarea tuturor proiectelor la care lucrează şi a celor pe care le va iniţia, fericire şi tihnă alături de cei dragi şi multe, multe satisfacţii profesionale şi personale! La Mulţi Ani!

Liuba, mamă, poeta Marieta Russo, soră, soţia, copiii, nepoţii şi rudele