ISTORIA NOASTRA PROFUNDA

Călugărul legendă – Daniil Sihastrul (1)

Unul din cei mai cunoscuţi sfinţi moldoveni din istoria ţării noastre este sfîntul Daniil Sihastrul. Amintirea despre el s-a transmis din neam în neam, din generaţie în generaţie, ajungînd pînă în zilele noastre. Daniil Sihastrul a fost un mare erudit, cărturar și cititor în stele. Smerit, precum îl lăsase Dumnezeu, cu adevărat sfințea locul.

Daniil Sihastrul s-a născut într-o familie de ţărani din Rădăuţi. În una din lungile seri de Vară, rătăcind prin împrejurimi, micul Dumitru, căci aşa l-au botezat părinţii pe viitorul Daniil Sihastrul, avu ocazia să întîlnească nişte bătrîni călugări, a căror convingeri l-au marcat pentru totdeauna. A intrat în călugărie la mănăstirea catedrală din Rădăuţi, unde a fost hirotonisit cu numele de David. Fiind ferm convins că adevărata sa chemare este aceea de a sluji în numele Domnului cu un devotament dus pînă la paroxism, el a hotărît să devină pustnic.

Evadează din ruina cotidiană a omenirii într-un loc îndepărtat şi izolat pentru a se dedica doar stăpînului său suprem Dumnezeu, şi a fi cît mai departe de lume şi frămîntările ei mărunte, lipsite de sens în comparaţie cu adevăratele valori ale eternităţii. Tînărul monah abandonează episcopia Rădăuţilor şi se retrage la schitul Sfîntul Laurenţiu din Suceava. Pentru zelul şi rîvna cu care îi slujea lui Dumnezeu, egumenul schitului i-a acordat schima cea mare (ultima treaptă a călugăriei), primind noul nume de Daniil.

Avînd binecuvîntarea stareţului, viitorul îndrumător al Marelui voievod Ştefan cel Mare se retrage într-un loc ascuns dinspre munte, pe malul rîuleţului Viţeu. Azi în acel loc se află satul Putna. În una din stîncile din împrejurimi noul ieroschimonah Daniil, cu ajutorul ciobenilor, şi-a cioplit propriul său paraclis. Pînă în prezent, călătorii în acele locuri au ocazia să vadă naosul şi altarul. Dedesupt se găseşte o încăpere săpată tot în piatră, care îi slujea drept chilie. Aici el se odihnea şi se ruga, ducînd cel mai ascetic mod de viaţă. Dar nici aici nu-şi găsise liniştea pe care o căuta. Iute ca săgeata se răspîndise prin toată Ţara Moldovei vestea despre misteriosul sihastru, făcător de minuni.

S-au început vestitele pelerinaje spre acel loc tăinuit. Mii de credincioşi veneau la el după alinare , cerîndu-i ajutorul în tot felul de suferinţe. Aici s-a îndreptat şi Ştefan cel Mare, unde a găsit întotdeauna ajutor şi îndrumare. Lui Daniil Sihastrul viteazul voievod, pînă în ultima clipă a vieţii sale i-a spus păsul şi i-a cerut sfatul. La îndemnul devotatului său slujitor, domnitorul a înălţat mănăstirea Putna, Voroneţ ş.a. (va urma)

Diana EŢCO, doctor în istorie 

01.10.20 - 11:36
01.10.20 - 00:33
01.10.20 - 00:30
01.10.20 - 00:36
01.10.20 - 00:34
01.10.20 - 16:35
01.10.20 - 16:51
01.10.20 - 14:47
01.10.20 - 14:48
01.10.20 - 16:43
01.10.20 - 16:39
02.10.20 - 00:49
01.10.20 - 18:05
01.10.20 - 16:26
01.10.20 - 11:37