INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STUDII AVANSATE A LANSAT UN CONCURS DE BURSE

Institutul European pentru Studii Avansate (EURIAS) a lansat un concurs de burse în cercetare pentru anii 2014-2015. Un anunţ în acest sens a făcut, pe 13 iunie, Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Programul “EURIAS” este unul internaţional de mobilitate în domeniul cercetării. Pentru anul de studii 2014-2015, se oferă 39 de burse. Savanţii care vor cîştiga concursul vor face 10 luni de rezidenţă în unul din cele 16 instituţii participante din Berlin, Bologna, Bruxelles, Budapesta, Cambridge, Helsinki, Ierusalim, Lyon, Paris, Viena etc. Bursele EURIAS sînt oferite în general în ştiinţe umaniste şi sociale. Totodată, aceste burse sînt acordate şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor naturale şi exacte, în cazul în care proiectul de cercetare propus nu implică investigaţii de laborator. Termenul limită de depunere a dosarelor este 5 iulie 2013.