INSPECTIA FINANCIARA VA VERIFICA CIT DE CORECT AU FOST CHELTUITI BANII PENTRU RECENSAMINTUL POPULATIEI

Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanţii instituţiilor statului, ai partenerilor de dezvoltare, între care Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Biroul de Cooperare al Elveției, precum și ai societății civile, care au venit cu un apel față de Guvern în vederea finalizării prelucrării și publicării rezultatelor Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova din 2014. În cadrul întrevederii, Biroul Naţional de Statistică (BNS) a prezentat informaţii privind stadiul actual al recensămîntului, carenţele depistate la această etapă şi măsurile ce urmează să fie întreprinse pentru finalizarea prelucrării datelor recensămîntului. Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, prima etapă a Recensămîntului din 2014 a costat 78,6 milioane de lei. Totodată, pentru procedurile de prelucrare a datelor colectate, mai sînt necesare încă opt milioane de lei, în scopul remunerării personalului angajat în acest scop. Acești bani vor fi prevăzuți în proiectul Legii bugetului pentru 2016. Prim-ministrul a menţionat că procesele legate de realizarea recensămîntului au fost tergiversate în mod inadmisibil. Şeful Executivului a cerut desfăşurarea unei anchete interne la BNS pentru a identifica cauzele prelungirii nejustificate a acestui proces și atragerea la răspundere a persoanelor vinovate. În acelaşi timp, Inspecţia Financiară urmează să evalueze corectitudinea cheltuielilor făcute pentru desfășurarea recensămîntului. Premierul a mai solicitat identificarea unui mecanism pentru verificarea veridicității datelor colectate în cadrul acestui exercițiu.