INSCRIEREA COPIILOR IN CLASA I: LISTA ACTELOR NECESARE

Actele urmează a fi depuse în instituțiile de învățămînt din districtul școlar sau în alte districte, în limita locurilor disponibile.

În luna aprilie, părinții care au copii de școală urmează să depună actele pentru înscrierea copiilor în clasaI.Vă prezentăm mai jos ce pași trebuie să urmați și care este lista actelor necesare.

În conformitate cu metodologia de înscriere a copiilor în clasa I-a, toţi copiii care au împlinit vîrsta de 7 ani pînă la începutul anului şcolar urmează a fi înscriși obligatoriu în clasa I-a, fără probe de concurs. Cei care nu au împlinit vîrsta de 7 ani pînă la începutul anului şcolar pot fi înscrişi în clasa I-a, dacă instituţia dispune de locuri disponibile.

Copiii pot fi înscriși în clasa I în instituțiile de învățămînt din alte districte școlare ori alte localități, decît cele din care provin aceștia, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii şi a orarului de înscriere, doar pe locurile rămase libere, după înscrierea copiilor din districtul școlar stabilit Școlile cu profil de arte şi sport, înscrierea are loc în baza unor probe de aptitudini specifice profilului.

 

Lista actelor necesare

Părintele sau reprezentantul legal va depune la instituția de învățămînt o cerere, la care va anexa fotocopii ale:

1. Buletinul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal;

2. Certificatul de naştere al copilului;

3. Fișa medicali perfectată pînă la data înscrierii (Trimitere - extras, formular nr.0,271e, Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011);

4. 2 fotografii ale copilului (mdrimea 3x4cm);

5. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei raionale/municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.

Totodată, este menționat că Raportul va fi prezentat pînă la începutul anului de studiu care se anexează la cererea pentru înscrierea copiilor în clasa I în fotocopii.

Sursa: sputnik.md