In memoriam. George Rusnac

Venindu-i sorocul, Domnul a poruncit să vină la Dreapta SA George Rusnac, doctor în filologie, conferenţiar universitar, şef al catedrei Traducere, interpretare şi terminologie  la USEM. Ilustrul savant şi deschizător şi îndrumător al multor mii de visuri tinere universitare a plecat în Împărăţia Cerurilor la vîrsta de 80 de ani, Luni, 2 Octombrie, din propria-i locuinţă pămînteană.

Venerabilul profesor şi-a desfăşurat o activitate universitară pe parcursul a peste 55 de ani. A fost un împătimit cercetător al etimologiei structurale a limbii române, a cărei studiere a etalat-o în 30 de articole ştiinţifice. De asemenea, a fost coautor al manualului „Gramatica Istorică a Limbii Române şi autorul a peste 200 de studii, inclusiv manuale, multe dintre acestea fiind publicate în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate.

Prin dispariţia sa, mediul universitar-academic suferă o grea şi ireparabilă pierdere! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Trupul neînsufleţit al lui George Rusnac a fost înhumat la Cimitirul Central (Armenesc) Miercuri, 4 Octombrie.

În aceste clipe de grele încercări, suntem aproape de familia îndurerată, de rudele, prietenii şi toţi cei care l-au iubit şi respectat pe ilustrul dascăl George Rusnac!

Rectorul USEM, doctor în Drept, profesor universitar Iurie Sedleţchi, colectivul de profesori şi studenţii USEM