IGOR DODON A PROMULGAT LEGEA PRIVIND INSTITUIREA UNOR MASURI DE SUSTINERE A CETATENILOR SI A ACTIVITATII DE INTREPRINZATOR IN PERIOADA STARII DE URGENTA

Luni, 6 aprilie, Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului.

Elaborarea și adoptarea prezentei Legi prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament a fost determinată de situația epidemiologică urmare a răspîndirii infecției COVID-19 și efectele acesteia asupra economiei naționale.

Principalele prevederi ale Legii sînt:

- Majorarea ajutorului de șomaj, suma minimă fiind propusă de 2775 lei;

- Acordarea ajutorului de șomaj în sumă de 2775 lei pentru persoanele ce se înregistrează în calitate de șomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de șomaj (extinderea categoriilor de persoane beneficiare);

- Susținerea familiilor defavorizate prin:

1 - majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei pînă la 1300 lei, pe perioada stării de urgență,

2 - majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei).

- Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării, 100%/60% impozite și contribuții aferente salariilor/îndemnizațiilor achitate, în dependență de motivul sistării activității;

- Scutirea de plata pentru patentă a titularilor de patentă care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

- Restituirea contribuțiilor sociale în sumă fixă pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;

- Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA;

- Amînarea pînă la 25 iulie a termenului de achitare a taxelor locale pentru agenții economici care și-au sistat activitatea conform Deciziilor Comisiei Situații Excepționale;

- Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației, etc.

Prevederile ce se regăsesc în Lege vin să asigure într-o manieră conjugată, atenuarea efectelor negative ale răspîndirii infecției COVID-19.

Legea respectivă va fi publicată mîine în Monitorul Oficial.