IACOB TIMCIUC

Portretul unui om eficient şi onest

Se spune că, omul presupune, iar viaţa propune. Mai bine de 15 ani activitatea profesională a dlui Iacob Timciuc, inginer de profesie, ţine de sectorul energetic. În anul 2000 a coordonat problemele economice în Comisia parlamentară pentru economie.

Iar din august 2001 pînă în martie 2005 a deţinut funcţia de ministru al energeticii. Anume în această perioadă în complexul energetic naţional au avut loc reforme „epocale”. În prezent este şef al Inspectoratului Energetic de Stat. La 9 februarie dl Ia. Timciuc împlineşte 60 de ani.

Fiind un promotor activ în procesul de relansare a complexului energetic dl Ia. Timciuc a fost implicat direct în procesul de redresare a sectorului electroenergetic prin restructurarea componentelor lui şi crearea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

În august 2001, cînd a fost numit ministru al energeticii, situaţia în sectorul energetic se afla într-o stare deplorabilă: deconectări îndelungate „în evantai”, datorii enorme creditorilor externi, obiectivele energetice învechite şi depăşite de timp.

Era nevoie de o „terapie de şoc” pentru a relansa şi stabiliza situaţia în acest domeniu. Şi dl Iacob Timciuc a reuşit să „restarteze” energetica naţională, în pofida unor sceptici care considerau aceste iniţiative drept utopice. Fiind un organizator abil şi integru, capabil să gîndească flexibil în orice situaţie dl Ia. Timciuc a reuşit să formeze o echipă de profesionişti în domeniu, o disciplină financiar-economică pentru a face ordine în complexul energetic.

 Astfel, în noiembrie 2001 a fost instituit principiul „nu achiţi - nu primeşti”, pe care mulţi îl considerau „draconic” dar, timp de vre-o cîteva luni, ţara s-a conformat la disciplină.

 Într-o perioada destul de scurtă au fost stopate deconectările curentului electric „în evantai”, s-a restabilit funcţionalitatea interconexiunilor cu ţările vecine, au fost întreprinse măsuri de stabilire a tarifelor la energia electrică, termică, gaze naturale la nivelul costurilor.

Tot în acest timp au fost supuse reparaţiei şi renovării un şir de obiective energetice, au fost construite, după anii '90, primele trasee de linii electrice de tensiune înaltă. Timp de 3-4 ani, pierderile de energie în reţelele electrice s-au redus de la 30-40% pînă la 10-12 %. Iar o linie electrică de tensiune înaltă, unică a fost construită, traversînd rîul Nistru, spre circumscripţia Molovata din zona Rezervorului de apă Dubăsari.

De asemenea, dl Iacob Timciuc a condus nemijlocit procesul de elaborare a Programul Naţional de Gazificare, divizat pe etape, cu o acoperire integrală a raioanelor republicii, inclusiv iniţierea proiectului gazoductului magistral spre Chişinău „Tocuz-Căinari-Mereni”, care urma să asigure aprovizionarea neîntreruptă şi fiabilă cu gaze naturale a ţării, indiferent de condiţiile climaterice. Daca la începutul anului 2002 din 1531 localităţi ale Moldovei erau gazificate doar 230, atunci în anul 2004 toate centrele raionale ale ţării erau conectate la conducte de gaze cu o presiune mare şi medie.

Actualmente, dl Iacob Timciuc se află în fruntea Inspectoratului Energetic de Stat, instituţie abilitată cu funcţii de supraveghere energetică de stat, avînd menirea să asigure controlul asupra respectării de către toate entităţile energetice a documentelor normativ-tehnice pentru asigurarea fiabilităţii alimentării cu energie electrică, inofensibilitatea utilizării energiei electrice de către consumatori şi securitatea executării lucrărilor de amenajare şi mentenanţă în instalaţiile electrice.

Rezultatele remarcabile pe care le-a demonstrat pe parcursul activităţii sale, fie în calitate de ministru, deputat parlamentar ori diplomat, toate denotă talentul organizatoric de excepţie, profesionalismul, principialitatea deosebită şi omenia – calităţi care îl caracterizează pe deplin.

Ne exprimăm toată convingerea că forţa de muncă şi responsabilitatea îi vor aduce cu prisosinţă şi în viitor respectul colegilor, cetăţenilor şi tuturor celor care îl înconjoară.

Cu prilejul frumosului jubileu, ne exprimăm un respect deosebit faţă de dl Ia. Timciuc, apreciindu-i calităţile omeneşti şi profesionale, dorindu-i multă sănătate, aceeaşi dedicaţie profesională şi realizări frumoase în continuare.

Cu toată consideraţia,

Felix VÎRLAN,
Tudor MOISEEV