GUVERNUL NU SUSTINE APLICAREA MORATORIULUI ASUPRA CONTROLULUI DE STAT LA IMM

Guvernul a dat aviz negativ inițiativei legislative a unui deputat privind instituirea unui moratoriu asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii, invocînd irelevanța argumentelor necesare pentru instituire.

Ministrul economiei și infrastructurii, Anatol Usatîi, a menționat că, prin adoptarea în 2012 a Legii cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, a fost asigurată consolidarea cadrului juridic şi instituţional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător, au fost stabilite principiile, precum și procedura de efectuare a controlului.

„În mod special menționez că, în conformitate cu articolul 4 al legii din 2012, controalele de stat efectuate pe parcursul primilor trei ani de activitate de la data înregistrării persoanei care practică activitate de întreprinzător au caracter consultativ și nu se soldează cu sancțiuni, cu excepția înregistrării unor încălcări foarte grave. Astfel, legea deja conține toate pîrghiile eficiente și necesare de protejare a persoanei supuse controlului și de evitare a abuzurilor din parte organelor de control”, a specificat ministrul economiei și infrastructurii.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, prezent la ședință, a spus că atît inițiativa legislativă, cît și proiectul avizului Guvernului la acesta au ajuns tîrziu la CCI. „În 2016 au fost instituite în două rînduri, cîte trei luni, moratoriu privind controlului de stat la întreprinderi micro, mici și mijlocii. Atunci, în acest context a fost redus numărul organelor de control, numărul de acte permisive necesare pentru activitatea de întreprinzător. Din păcate, în documentele prezentate nu se specifică ce vrem cu acest moratoriu. Și în general, despre aceste lucruri în ultimii trei ani nu se mai discută. Iar pe de altă parte, numărul întreprinderilor care se lichidează este mai mare decît a celor noi”, a relevat Sergiu Harea.

Premierul Ion Chicu a făcut în context un apel către MEI, către alte structuri guvernamentale, precum și către CCI și alte organizații ale întreprinzătorilor să asigure un caracter permanent discuțiilor, pentru a afla neîntîrziat problemele semnalate de oamenii de afaceri și a interveni în soluționarea acestora, creînd condiții cît mai favorabile activității de business.

Sursa: IPN

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32