Guvernul a remis Parlamentului proiectele de lege vizînd impozitul agricol şi prestaţiile sociale

Guvernul a remis, pe 11 martie, Parlamentului proiectele de lege privind impozitul agricol şi indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, a informat  Biroul comunicare şi relaţii cu presa de la Guvern.

În temeiul articolelor 73 şi 74 din Constituţia Republicii Moldova, Guvernul a remis Biroului Permanent al Parlamentului proiectul de lege privind impozitul agricol, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 170 din 7 martie 2013, şi a solicitat examinarea acestuia în mod prioritar. Potrivit proiectului, se propun următoarele termene şi cote de plată ale impozitului: 30 septembrie - 50 la sută din suma anuală, 30 noiembrie - 50 la sută din suma anuală. Prognozele încasărilor la bugetul de stat ca urmare a implementării impozitului agricol vor constitui 353,5 milioane de lei.

Tot pe 11 martie, a fost prezentat Parlamentului spre examinare în mod prioritar proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 588 din iulie 2010 (prezentat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei). Conform proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat”, coeficientul indexării prestaţiilor în anul 2013 va constitui 6,75 la sută, pornind de la creşterea anuală a indicelui preţului de consum de 4,6 la sută şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pe anul precedent de 8,9 la sută. Astfel, pensia minimă pentru limită de vîrstă va constitui 749,96 lei lunar. Proiectul de lege respectiv propune majorarea pensiilor persoanelor cu mărimea pensiei mai mică de 1300 lei cu 8,25 la sută, iar beneficiarilor de prestaţii sociale de stat cu 10,4 la sută, şi astfel, ţinînd cont de indexarea din 1 aprilie, mărimea pensiilor în anul 2013 va fi majorată cu 15 la sută. Propunerea de majorare în cauză va permite majorarea pensiilor la un număr de circa 639 de mii de persoane. Costul proiectului propus spre examinare se estimează la circa 449,7 milioane de lei, din care 436,0 milioane de lei din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi 13,7 milioane de lei din bugetul de stat.

Astfel, de la 1 aprilie 2013, dacă Parlamentul va susţine această iniţiativă, pensia minimă va constitui cel puţin 1311 lei, ceea ce corespunde şi cuantumului minim de existenţă stabilit pentru anul în curs conform legislaţiei în vigoare.