GUVERNUL A LUAT UN CREDIT EXTERN PENTRU A DESPĂGUBI AGRICULTORII ATINŞI DE SECETA DE ANUL TRECUT

Cine, cum şi cînd vor împărţi banii?

Autor: Vlad LOGHIN

Guvernul dovedeşte că poate să se ţină de cuvînt. După ce, printr-o hotărîre a sa din toamna trecută, a dispus acordarea a 38 milioane de lei pentru compensarea daunelor provocate producătorilor agricoli, ale căror terenuri agricole semănate cu grîu de toamnă au fost dogorîte de arşiţă, Executivul a obţinut un credit de 10 milioane de dolari SUA, echivalentul a mai bine de 120 milioane de lei moldoveneşti, de la Asociaţia Internaţională de Dezvoltare, structură a Băncii Mondiale, pentru recuperarea pierderilor suferite din cauza secetei cumplite din 2012.

Se prevede ca 1 milion 600 de mii de dolari SUA, sau cam 20 milioane de lei moldoveneşti, să fie distribuiţi suplimentar la cele 38 milioane de lei acordate deja pentru despăgubirea agricultorilor, ale căror holde de grîu de toamnă au fost compromise de secetă. Celelalte 7,4 milioane de dolari SUA din creditul extern, sau mai bine de 90 milioane de lei moldoveneşti, vor fi îndreptate spre compensarea pierderilor de roadă de porumb suportate de agricultorii din cele mai afectate de către arşiţă raioane ale ţării.

Cine, cum şi cînd vor primi compensaţiile sub formă de ajutor bănesc, care nu va trebui să fie întors şi nu va fi supus impozitării?

Guvernul RM a obligat Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare să elaboreze un regulament ce ar reglementa procesul de acordare a banilor din credit pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de agricultorii noştri la semănatul grîului de toamnă din anul trecut şi a porumbului în primăvara curentă, care deja a fost adoptat în prima zi a lunii trecute şi le pune pe toate la punct.

Astfel, potrivit acestui document, compensaţia pentru grîul de toamnă va fi acordată producătorilor agricoli care deja au beneficiat de prima tranşă a despăgubirilor acordate anul trecut conform unei hotărîri a Guvernului RM din 15 octombrie 2012.

Cît priveşte despăgubirile pentru terenurile agricole semănate cu porumb în primăvara acestui an, acestea vor fi acordate tuturor deţinătorilor legali ai suprafeţelor, cu o arie minimă de 0,5 ha, însămînţate cu respectiva cultură. Cu excepţia producătorilor agricoli din raioanele Drochia, Edineţ şi Briceni. Pentru că ogoarele acestora nu au fost afectate.

Nu există o mărime fixă a compensaţiei, deoarece regulamentul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare stabileşte că despăgubirea pentru un hectar de teren agricol semănat cu porumb va fi calculată în dependenţă de pierderile suportate de fiecare raion, conform prevederilor manualului de proceduri al proiectului.

Producătorii agricoli care vor solicita compensaţiile respective nu vor fi nevoiţi să meargă în altă localitate, centru raional sau capitală. Ei vor depune cererile stabilite de regulament la primăria locală, unde pînă la 20 iulie, curent, urma să fie creată deja o comisie specială, alcătuită din primar, secretarul consiliului local, inginerul cadastral şi un reprezentant al producătorilor agricoli, obligată să examineze demersul respectiv în cel mult 30 de zile de la formarea acesteia.

Mai apoi, listele cu solicitanţii de compensaţii sînt prezentate structurilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi, spre a fi procesate şi transmise în termen de 15 zile lucrătoare comisiei centrale de profil alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ai asociaţiilor producătorilor agricoli din ţară. Aceasta va avea doar 20 de zile lucrătoare pentru a verifica, calcula şi autoriza plata compensaţiilor.

Ajutoarele băneşti vor fi transferate la conturile bancare ale solicitanţilor, indicate în cererile lor. În cazul în care beneficiarii de compensaţii nu au deschise conturi bancare, îşi vor primi banii prin intermediul întreprinderii ”Poşta Moldovei”.

Potrivit Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a procesului de alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de producătorii agricoli pentru semănatul grîului de toamnă în 2012, precum şi semănatul porumbului, în primăvara anului 2013, bani din credit trebuie să ajungă la agricultorii năpăstuiţi de secetă pînă la 31 octombrie 2013.