GUVERNUL A DECIS CITE PERSOANE VOR FI ADMISE LA STUDII ÎN INSTITUTIILE DE INVATAMINT

Guvernul a aprobat planurile de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016.

Potrivit proiectului, în învăţămîntul profesional tehnic secundar se propune admiterea a 11 mii de persoane la 106 meserii. 25 dintre acestea vor fi meserii noi în domeniul agrar, cel al construcţiilor, transporturi, telecomunicaţii şi industria alimentară.

În colegii vor fi admise cel mult nouă mii de persoane la circa 70 de specialităţi. În universităţi este preconizată admiterea a circa 18 mii de tineri la studii superioare de licenţă şi opt mii la studii superioare de masterat.

În anul curent admiterea în instituţiile de învăţămînt superior se va desfăşura în perioada 20 iulie – 31 august.