FILAT ARE MARI PROBLEME

Kurvele bătrîne din presa autohtonă

Autor: Michael Kontz

Plahoitniuk... ka Plahoitniuk, ştim prea bine kă dakă Vlad Filat va da semne de slăbiciune şi va fi dispus să fakă în kontinuare koncesii după koncesii va fi nimicit definitiv de acest personaj extrem de periculos! Problema este kă această kestiune nu este doar treaba lor, ci şi a noastră, a tuturor!

Nici nu era nevoie ca Filat să rekunoaskă publik faptul kă toate koncesiile, cedările, zice-ţi-le kum vreţi!, făkute în favoarea lui Plahoitniuk, în fond, au fost determinate de dorinţa europenilor de a se instaura un klimat de pace socială şi o kontinuitate a guvernării pro-europene la Chişinău.

Acest lucru îl ştiu kam toţi oamenii relativ informaţi sau dotaţi cu o minimă logikă elementară. Realitatea în kauză este prea binecunoskută şi de „tînăra-bătrînă speranţă” a publicisticii autohtone Konstantin Tănase. Da, numai kă acest kotoronţ mediatic are un băieţoi pe post de mare mahăr la deja kompromisa Kurte Konstituţională, are „obligaţia amorală dezinteresată” de a-l transforma în înger pe „prea-divinul” Plahoitniuk...

Ka să înţelegeţi mai bine ku ce lustragiu avem de-a face, vă ofer următoarea variantă: Imaginaţi-vă kă puşkăriabilul deputat demokrat Valeriu Guma ar fi fost membru al PLDM, PCRM, PSRM sau oricare al partid „nekotizant în sensibilităţile lui Tănase”! Mamă, mamă, ce de lecţii de moralitate ne-ar fi dat, mai ales kă tokmai Patria Mumă l-a kondamnat pe Gumă la 4 ani de „fetie prin puşkărie”! De ce face Tănase ciokul mik? Uite-aşa! Nu, nu vă gîndiţi kă vreau să sugerez k-ar fi vorba de o deprindere specifică etniei din kare provine! Doamne fereşte, eu doar l-am admirat şi mă înkîntă înkă Barbu Lăutaru!

Nu-s delok kretin ka să nu fiu kapabil să-i evaluez kreştinismul lui Kontestantin Tănase. „Bietul” de el nu konteneşte să se tot plîngă ka-r fi „zoit” de unii pe kare Filat i-ar plăti pentru asta. Aici am ciulit urekile! Kare va să zikă, pentru aşa ceva se plăteşte!? Acum zik şi eu ka ieşeanul acela kare kînd a auzit kă s-a înfiinţat o bankă de spermă în România kare-i plăteşte baban pe donatori a zis: „Dumnezeule, kîte milioane mi s-au skurs printre degete!”

Venind vorba despre „zoitul” de kare se plînge Kostiklă Tănase, kiar mă întreb kum poţi zoi un om mai mult dekît o şi-o face el însuşi – prin felul în kare skrie, dar şi atunci cînd se zoieşte cu propria-i urină cînd intră în „zapoi”? Akum nu ştiu şi nu mă interesează dakă Kostiklă se mai dedulceşte-n „zapoiuri”, dar, înainte vreme, era mai mare ruşinea să-l vezi umblînd prin oraş cu pantalonii kişaţi pe el de el. Îmi imaginez kît s-o fi zbătut Iurie Roşca să fakă om şi jurnalist din el!

Pe mai departe, haideţi să vedem kum îi place lui Kostiklă să joace tontoroiul pe morminte imaginare, de data asta fiind vorba despre cel al lui Filat! Săptămîna trekută, „tînăra-bătrînă speranţă” a publicisticii autohtone Konstantin Tănase, kare are o „vechime” în presă de vreo 16 ani, skria:

„Port în sufletul meu mai multe morminte ale unor oameni politici. Unul, proaspăt, a fost săpat zilele acestea. E mormîntul politic al celui care a fost premierul Vlad Filat. Pun un braţ de trandafiri albi pe mormîntul politic al acelui care a fost premierul Filat şi-l rog pe bunul Dumnezeu ca în zilele următoare să nu închidă telefonul, să-l putem suna în caz de nevoie...” 

Aşadar, Kostikluţă ot Nemţeni Priprutski recunoaşte ku guriţa lui că este un adevărat cimitir. Dar de ce, totuşi, Kostiklă vrea să-l sune pe Filat? Să-l întrebe dakă i-au plăkut trandafirii albi, dakă mai vrea? Însemnă kă Kostiklă, pînă la urmă, crede în Înviere, nu-i aşa? „Port în sufletul meu mai multe morminte ale unor oameni politici”, skrie Kostiklă din mormîntul publicistik pe kare l-a kreat cu bună ştiinţă... Din nepricepere, avariţie, parvenitism...! Prea multă dorinţă de filosofie pentru un cimitir, Kostea meu drag.

Kă kînd eram ka katifeaua...

Kă kam fiind timpul să ne mai deskreţim frunţile, permiteţi-mi să vă skriu despre marea belea în care a intrat Filat! Vai de kozonackul lui! Iată ce skrie, pe Blogul lui, amikul, avokatul, păzitorul drepturilor konsumatorilor şi komentatorul politik Roman Mihăieş:

„Opreşte-te Filat, mai ai o şansă să te reabilitezi. Îmi este ruşine că am fost colegi la Facultatea de Drept la Universitatea Al. I. Cuza. De astăzi nu mă mai salut cu tine, şi nu-ţi dau mîna. Dacă întîmplător ne vedem undeva, te rog să te prefaci că nu mă vezi.” Filat, ai dat de draku’! Păzea! Treci pe trotuarul celălalt, nu te juka prea mult ku fokul!

Roman, ku toată simpatia şi onestitatea, rămîn la neklintita-mi şi dreapta părere: Nu mai skrieţi, măi, kopii, dakă nu kunoaşteţi gramatika elementară! Oral, da, poţi fi kredibil, dar skrisul este-o altă meserie! Vrei să kreadă kopiii aceştia kă aşa se predă karte la Iaşi? Vorbesk serios şi ku gratitudine! Dar în politikă de ce de bagi, măi, kă nu pricepi mare brînză şi perverteşti interpretaţiunea!”