FA ORDINE IN CAPUL TAU SI VA FI ORDINE SI IN TARA TA

Apel către Autoritățile Locale din R. Moldova

Ne adresăm către Dumneavoastră cu credință și speranță că ne veți susține în acțiunile noastre întreprinse pentru reabilitarea bogățiilor spiritual-culturale ale poporului moldovenesc.

Cunoaștem cu toții că cultura oricărui popor are la baza sa religia. Conform unor date statistice, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, aproximativ 93,7 %, se consideră creștini. Simbolul creștinismului este sfînta cruce, stropită cu sîngele Lui Iisus Hristos.

Ce se întîmplă în societatea noastră? Simbolul crucii este ponegrit prin mai multe metode: nepăsare, negligență, indiferență, nerespectarea obiceiurilor și tradițiilor, etc. Moldova întreagă este impînzită de cruci istalate în locurile de deces tragic al oamenilor (pe acostamentul drumurilor, în ogrăzi, parcuri, la stații, în cîmpii, livezi, grădini etc.), ceea ce nu corespunde legilor creștine, bunului simț, principiilor general-umane și nici Legii monumentelor de for public Nr. 192 din 12.11.2011. În conformitate cu această lege toate aceste cenotafuri/obiective, care nu au dobîndit statut de monument de for public (art.7), sînt ilegale și cad sub incidența art.16 alin (2) lit.a, corespunzător pot fi demontate urmînd procedura descrisă în ar.9 alin(4).

Propunem: crucile și alte insemnele funerare să fie transferate la cimitire. Locul instalării să fie sfințit, conform tradițiilor creștine. Prietenilor, rudelor celor decedați să le fie permisă sădirea unui copac, arbust, a unui strat de flori etc. Ceea ce ar însemna renașterea vieții pe pămînt. Bineînțeles că în rezolvarea acestei probleme foarte actuale e nevoie să fie implicate toate organizațiile care au tangență cu ea.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova a atenționat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Consiliile raionale și municipale asupra competențelor ce le dețin în problema respectivă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în Moldova (vezi anexa 1). Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și-a expus poziția referitor la instalarea crucilor în afara locurilor de înmormîntare (anexa2). În baza acestui document, Ministerul Transporturilor (Dl Iurie Chirinciuc) a emis ordinul nr. 62 din 16 martie a. 2016, «Crucile și alte obiecte funerare instalate în zona drumurilor publice» (vezi anexa 3). Cu părere de rău, nu s-au luat în calcul alte locuri de instalare a însemnelor funerare – ogrăzi, parcuri, stații, în cîmpii, livezi, grădini, etc., adică în localitățile Moldovei.

Dat fiind acest adevăr, rugăm Autoritățile Locale să întreprindă acțiunile necesare pentru reabilitarea și respectarea tradițiilor și obiceiurilor creștine (ex. pentru mun. Chișinău):

1. De pregătit un proiect de Decizie ”Cu privire la permutarea creștinească a crucilor și altor obiective funerare amplasate neautorizat în spațiile publice ale mun. Chișinău, ” pentru a fi pus în discuție și votat la una din apropiatele ședințe ale CMC. Bineînțeles că ar fi binevenit ca în perioada de timp care a mai rămas pînă la Paștele Blajinvilor cel puțin să fie pusă abordată această chestiune.

2. De organizat: studierea opiniei publice la toate nivelurile, publicarea articolelor în reviste și ziare, mese rotunde, emisiuni tele-radio pentru a pune în discuție această problemă și a găsi numitorul comun în rezolvarea ei.

3. Executarea Deciziei – permutarea creștinească a crucilor în cimitire.

Este deosebit de necesară implicarea activă a Mitropoliei Moldovei și Mitropoliei Basarabiei în calitate de susținători și lideri în aceste acțiuni de reabilitare, curățire și promovare a bogățiilor spiritual-culturale ale Poporului Moldovenesc.

Rugăm rudele, apropiații, prietenii celor plecați în lumea celor drepți să-și îndeplinească datoria de creștini ortodocși, să sfințescă locul tragediei și să transfere însemnele funerare la cimitire, unde le şi este locul.

Deasemenea, rugăm autoritățile din partea stîngă a Nistrului să ne susțină în aceste acțiuni nobile. Acesta poate fi un prim pas de acțiuni comune spre păstrarea integrității Moldovei. Sîntem ferm convinși că rezultatul acțiunilor comune va crea elementului pozitiv în societate.

Să fim într-un gînd și o simțire! Doamne, ajută!

Boris CIOBANU, Președintele Comitetului Obștesc ”Armonia Spirituală”, Fundația ”Treiunial”

Viorel FURDUI, Director Executiv al Congresului Autorităților Locale CALM