EXPORTURILE

Cea mai mare creştere din istoria ţării

Autor: Vlad LOGHIN

Fără îndoială, anul trecut, cea mai mare provocare pentru agenţii noştri economici care-şi vînd mărfurile pe pieţele externe, mai ales pentru agricultori, a fost decizia autorităţilor de la Moscova de a interzice vînzarea produselor moldoveneşti pe teritoriul Federaţiei Ruse. Drept urmare a ambiţiilor politice ale guvernanţilor de la Kremlin, exporturile noastre către cea mai mare piaţă din Comunitatea Statelor Independente (CSI) s-au micşorat cu 23 milioane de dolari SUA, adică de la 655 milioane de dolari SUA, în 2012, pînă la 632 milioane de dolari SUA, anul trecut.

Efectul negativ al gestului neprietenesc al liderilor ruşi s-a făcut resimţit imediat. Fluxul exporturilor moldoveneşti către Rusia s-a redus cu 3,5 procente, iar ponderea acestora din volumul total al mărfurilor autohtone comercializate peste hotare a scăzut cu aproape 4 procente. A fost pentru prima dată în istoria relaţiilor economice, comerciale dintre aceste două ţări, cînd exporturile noastre spre piaţa rusă au dat în jos. Cel mai mult au avut de suferit producătorii de băuturi alcoolice din Moldova. Scăderea exporturilor la aceste produse cu aproape 16 milioane de dolari SUA este o consecinţă directă a embargoului aplicat de către guvernul de la Moscova mărfurilor moldoveneşti.

Nu ştiu, voit sau întîmplător, dar se pare că noi am plătit cu aceiaşi monedă. Am redus importurile din Federaţia Rusă cu aproape 30 milioane de dolari SUA. Creşterea achiziţiilor de combustibili din Federaţia Rusă s-a dovedit una dintre cele mai mici, iar volumul de gaze ruseşti cumpărate de ţara noastră a scăzut cu aproape 8 procente. În consecinţă, ponderea importurilor de combustibili, lubrifianţi din Rusia s-a micşorat faţă de anul precedent.

Desigur, Republica Moldova este o piaţă mică pentru un gigant economic, precum Rusia. Dar, oricum, contractarea relaţiilor comerciale dintre RM şi Rusia cu 50 milioane de dolari SUA, într-un singur an (cel puţin aşa rezultată din declaraţiile politice ale lui Vladimir Putin) nu ştim dacă va contribui la întărirea relaţiilor dintre aceste două ţări, va menţine şi va întări încrederea, disponibilitatea oamenilor de afaceri moldoveni de a avea de a face cu piaţa de la Răsărit. Dacă nu-i va pune pe gînduri şi pe oamenii de afaceri din alte ţări vizavi de perspectivele lor de a investi în economia rusă, de a fi siguri de statornicia pieţei din Est.

Mai mult ca atît, restricţiile guvernanţilor de la Kremlin aplicate mărfurilor moldoveneşti a afectat statistica generală a exporturilor moldoveneşti la nivelul CSI. Fluxul mărfurilor noastre către pieţele din fostele republici sovietice a fost în scădere anul trecut. Acestea au găzduit doar 38,5 procente din exporturile noastre. Pentru comparaţie, în 2012, am expediat către ţările CSI aproape 43 procente din mărfurile noastre, adică embargoul rusesc a contribuit la micşorarea ponderii exporturilor moldoveneşti cu mai bine de 4 procente.

Piedicile puse de autorităţile ruseşti i-au determinat pe producătorii moldoveni să se reorienteze spre alte pieţe, în primul rînd, spre ţările din Uniunea Europeană. Graţie susţinerii şi solidarităţii structurilor de conducere ale UE şi ale unor guverne ale statelor europene, am reuşit să amplificăm fluxul exporturilor către Vest. Efectul este unul răsunător. Am pierdut 0,4 la sută din exporturile către pieţele din CSI, dar, în schimb, ne–a reuşit o performanţă de invidiat, mărind torentul de mărfuri moldoveneşti către pieţele din Apus cu 12,5 procente. Vorba mai veche, tot răul este spre bine!

În ciuda duşmăniei de care a dat dovadă puterea de la Moscova, anul trecut, exporturile moldoveneşti au atins o cotă record, aproape 2,4 miliarde de dolari SUA. A fost a doua cea mai mare creştere după izbucnirea crizei economice mondiale, 11 procente, Dar, incontestabil, în 2013 am realizat cea mai mare valoare a mărfurilor vîndute de agenţii noştri economici peste hotare din istoria ţării. Exporturile nu că s-au ridicat la nivelul celui mai bun an dinaintea crizei mondiale, ci, mai mult, valoarea lor de anul trecut este mai mare cu aproape 800 milioane de dolari SUA faţă de 2008. Desigur, este şi meritul Guvernului RM, pentru că a reuşit să diminueze impactul negativ al acţiunilor ostile ale liderilor de la Kremlin, să obţină susţinere din partea UE, a Băncii Naţionale a Moldovei, care prin politica sa monetară a contribuit la creşterea competitivităţii mărfurilor noastre pe pieţele externe.

Chiar şi Cel de sus a fost cu noi, ne-a ajutat să rezistăm tăvălugului dinspre Răsărit. Pentru că ţăranii noştri au putut să muncească în condiţii blînde meteorologice şi să crească o roadă bogată, ca să avem ce exporta peste hotare, ca să-i dăm de lucru industriei noastre alimentare. Nu vor să accepte unii demnitari de ai noştri, nu vor să recunoască meritul naturii binevoitoare, dar rezultatele exporturilor de anul trecut sînt grăitoare. Luaţi aminte, pentru prima dată după multă vreme, produsele alimentare au cea mai mare pondere în volumul total al exporturilor moldoveneşti, 21,8 procente, poziţie dominantă, care, tradiţional, revenea articolelor manufacturate, adică îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilă şi altele, cu 21,3 procente. Creşterea exporturilor de produse alimentare s-a ridicat la aproape 20 procente, iar la unele tipuri de mărfuri, precum cerealele, după un an secetos, a fost de aproape 3 ori, în timp ce articolele manufacturate nici la 5 procente nu ajung.

Cu excepţia a unei categorii de mărfuri, care include uleiurile şi grăsimile, pe toate segmentele exporturilor am avut creştere, chiar şi la nivelul băuturilor alcoolice, sfîdînd opreliştile impuse de autorităţile ruseşti. Dimpotrivă, ritmul de creştere a importurilor a fost aproape de două ori mai mic, ceea ce a permis ca gradul de acoperire a acestora cu exporturi să crească pînă aproape de 44 procente, adică cu peste 2 procente mai mult decît în anul precedent.