Expertul din partea R. Moldova, prim-vicepreşedinte GRETA

La 15 martie 2013, în cadrul reuniunii Grupului de experţi independenţi privind combaterea traficului de persoane (GRETA), din cadrul Consiliului Europei, desfăşurată în perioada 11-15 martie curent, la Strasbourg, expertul din partea Republicii Moldova, Alina Braşoveanu, a fost aleasă în calitate de prim-vicepreşedinte GRETA, devenind astfel membru al Biroului, a transmis Direcţia mass-media şi relaţii cu publicul de la MAEIE. Alegerea expertului din partea Republicii Moldova în funcţia de prim-vicepreşedinte GRETA reprezintă o dovadă în plus a contribuţiei ţării noastre la acţiunile comune ale Consiliului Europei pentru combaterea traficului de fiinţe umane. GRETA este organul principal de monitorizare a implementării Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane la nivel european, fiind constituit din 15 membri – experţi independenţi şi imparţiali în domeniul drepturilor omului, cu experienţă în domeniile vizate de Convenţie.