EXPERTII FMI RECOMANDA AUTORITATILOR MOLDOVENESTI „O GESTIONARE COMPETENTA A ECONOMIEI”

O echipă de experţi a Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de dna Ivanna Vladkova-Hollar s-a aflat în vizită la Chișinău în perioada 23-29 februarie 2016.

Ivanna Vladkova-Hollar a declarat la finele acestei vizite:

"Am avut discuții deschise și constructive cu autoritățile, cu accent pe analiza evoluțiilor economice recente și discutarea politicilor promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și perfecționarea guvernării în sectorul financiar.

Totuși, perspectivele rămîn deloc simple, iar pentru a le face față va fi necesară o gestionare competentă a economiei.

Închiderea "Băncii de Economii", "Unibank" și "Băncii Sociale" la finele anului 2015 a oprit injectările de lichiditate în sistem prin aceste bănci și, de rînd cu stabilizarea pieței valutare și reducerea așteptărilor inflaționiste, i-a permis Băncii Naționale a Moldovei să reducă puțin ratele dobînzilor de politică monetară.

Totodată, politica bugetar-fiscală are capacități limitate de susținere a activității economice pe intern, în special pînă cînd noile autorități vor elabora o politică fiscală și o politică de cheltuieli bugetare care vor duce la consolidarea capacității bugetului public național de a asigura realizarea obiectivelor de pe agenda de dezvoltare.

În afară de aceasta, guvernarea slabă în sectorul bancar generează costuri mari pentru economie. Înlăturarea deficiențelor ce țin de supravegherea bancară constituie un deziderat demult așteptat, atingerea căruia va juca un rol esențial în restabilirea stabilității macroeconomice și, în cele din urmă, în asigurarea prosperării economiei Republicii Moldova. În acest context, fortificarea guvernării corporative și perfecționarea sistemelor de evaluare a riscurilor în băncile comerciale pot fi asigurate într-o manieră credibilă doar cu condițianreevaluării complete a beneficiarilor finali.

Discuțiile vor continua în lunile ce urmează, astfel autoritățile vor avea la dispoziție timpul necesar pentru finalizarea studiilor diagnostice în sectorul financiar și pentru definitivarea și formularea în detaliu a politicilor preconizate", remarcă Ivanna Vladkova-Hollar.

Sursa: agora.md