EXPERTI AI COMISIEI EUROPENE EVALUEAZA DOMENIUL STIINTEI DIN RM

La 7 decembrie curent, a fost dat startul exercițiului de evaluare a sistemului de cercetare al Republicii Moldova, efectuat de către Comisia Europeană. Evaluarea are loc în cadrul Programului Comunitar Orizont 2020, prin intermediul instrumentului de facilitare și suport al politicilor anunță Centrul Media al AȘM.

Vizita experţilor are loc în contextul integrării în Spațiul European de Cercetare, obținerea statutului de țară asociată la Orizont 2020, precum și a inițiativelor lansate de AŞM vizavi de reformarea ştiinţei în Republica Moldova.

Comisia European a delegat un grup de lucru, constituit din 7 experți – 4 independenți și 3 reprezentanți ai comunității științifice europene – din trei ţări-membre ale UE: România, Austria şi Estonia. La finele procesului de expertizare, după o documentare temeinică asupra sistemului naţional de cercetare, va fi elaborat şi prezentat un Raport de evaluare.

Scopul acestui exercițiu este de a elabora recomandări pentru autoritățile din Republica Moldova care ar îmbunătăți sistemul național de cercetare, ținînd cont de prioritățile naționale, stabilite în Strategia Cercetării-Dezvoltării 2014-2020.

Pentru o documentare obiectivă și exhaustivă, experții vor avea mai multe întîlniri cu reprezentanți ai Instituţiei Prezidenţiale, Forului Legislativ, Guvernului, Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, precum şi cu Consiliul Rectorilor, cu responsabilii pentru cercetare din cadrul mai multor institute, cu reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi alte structuri solicitate.

Prima etapă a exercițiului de evaluare colegială a constituit întîlnirea cu reprezentanții comunității științifice, în cadrul ședinței Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică.

În cadrul reuniunii, președintele AŞM, acad. Gheorghe Duca a declarat: „Pentru realizarea reformelor propuse, sperăm să avem o viziune şi o abordare comună în Republica Moldova. Ne dorim aceste schimbări, cu implicarea plenară a tuturor actorilor şi partenerilor responsabili de cercetare atît din cadrul Academiei, universităţilor, instituţiilor ramurale, cît şi a instituţiilor private, organizaţiilor nonguvernamentale, pentru a spori eficacitatea cercetării, a contribui la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Acesta este scopul nostru suprem”.

Totodată, președintele Duca a lansat un apel către toţi partenerii de a susţine iniţiativele propuse de Academia de Ştiinţe, accentuînd că Forul oamenilor de ştiinţă doreşte ca ţara noastră să se dezvolte, să prospere, dar acest obiectiv poate fi atins doar dacă va fi susţinută cercetarea.

„Susţinerea cercetării presupune, însă, şi încadrarea tinerilor dotaţi în cîmpul muncii în Republica Moldova, în caz contrar o să rămînem pe loc şi o sa fim un stat al stagnării”, a mai spus academicianul. În acelaşi context, preşedintele AŞM a precizat că ştiinţa trebuie să se dezvolte doar în baza performanţei acestora. Trebuie doar să-i căutăm, să-i alegem, să-i învățăm, să-i susținem și să-i promovăm.

În cadrul evenimentului, unii experți au apreciat înalt tendința de creștere urmărită de comunitatea științifică, precum și inițiativele înaintate de către Academia de Științe a Moldovei, care îşi dorește să îmbunătățească performanța științei și să-și consolideze prezența în spațiul științific european.

În aceeaşi zi, după întîlnirea de la Academia de Ştiinţe, experţii au avut o întrevedere cu reprezentantul Instituţiei Prezidenţiale, dr. Mihail Şleahtiţchi.

Revenind la Academie, experţii s-au întîlnit cu reprezentanţii a 4 instituţii auxiliare – Centrul Proiecte Internaţionale (CPI), împreună cu echipa Punctelor Naţionale de Contact (PNC) din cadrul Programului UE de Cercetare-Inovare Orizont 2020; Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative (CFCFA); Consiliu Consultativ de Expertiză CCE; Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT).

Maria ROŞCA

(Articol preluat din Oficial.md)