„E-FACTURA” VA FI IMPLEMENTATĂ ÎN PESTE 150 DE INSTITUŢII PUBLICE PÎNĂ LA 1 SEPTEMBRIE 2014

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să asigure în termen, pînă la data de 1 septembrie 2014, conectarea obligatorie a 150 de instituţii (ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale subordonate Guvernului şi instituţii publice autonome) la sistemul automatizat „e-Factura”, în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 461 din 16.06.2014. Astfel, pe parcursul lunii august 2014, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) va organiza un program de instruire privind utilizarea sistemului informatic „e-Factura”, destinat reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi ai instituţiilor subordonate acestora.

Ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale subordonate Guvernului şi instituţiile publice autonome vor lua act şi vor informa suplimentar structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă despre obligativitatea utilizării, începînd cu 1 septembrie 2014, a sistemului automatizat „e-Factura” la emiterea facturilor fiscale, şi vor coopera în acest sens cu IFPS. La fel, pînă la 1 septembrie, IFPS va asigura conectarea la sistemul automatizat „e-Factura” a ministerelor, autorităţilor administraţiei publice centrale subordonate Guvernului şi a instituţiilor publice autonome (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator). Scopul acţiunii e să promoveze sistemul „e-Factura” în cadrul instituţiilor publice, astfel determinînd utilizarea ulterioară a acestuia şi de către companiile private cu care instituţiile publice au sau ar putea avea relaţii de afaceri. La fel, măsura vine să limiteze riscul corupţiei în procesul de achiziţii publice, să crească transparenţa instituţiilor publice şi să diminueze costurile administrative ale acestora. Conectarea la sistemul automatizat „e-Factura” va fi realizată, pe parcursul lunilor iulie-august, de ÎS „Fiscservinform”. Centrul de Guvernare Electronică împreună cu Secretariatul Consiliului Economic îşi vor oferi suportul în procesul dat.

Sursa: Moldpres