DOLARUL VA ATINGE VALOAREA EURO PE PIATA VALUTARA DIN MOLDOVA

Dolarul american va atinge valoarea de 18,51 de lei moldovenești, potrivit prognozelor Ministerului Finanțelor.

În perioada anilor 2018-2021, se preconizează ca PIB-ul real să înregistreze o creștere medie anuală de aproximativ 4 procente. Această creștere este condiționată de evoluția relativ bună a sectoarelor economiei naționale, potrivit Cadrului bugetar pe termen mediu 2019-2021, document prezentat în Guvern de Ministerul Finanțelor.

Potrivit experților de la minister, structura PIB va suporta unele schimbări: pe categorii de resurse va scădea ponderea valorii adăugate brute de la 84,6 la sută (în 2017) pînă la 83 la sută (în 2021) cu majorarea, respectiv, a ponderii impozitelor nete pe produs datorită reformei administrării fiscale.

Politica monetară va continua să fie orientată spre menținerea ratei inflației în intervalul de 5% ±1,5% pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu.

Totodată, se preconizează o apreciere a ratei medii de schimb față de dolarul SUA de la 18,49 de lei în 2017 pînă la 16,83 lei în 2018, urmată de deprecierea treptată pentru următorii ani pînă la 18,51 lei/dolar SUA în anul 2021.

Exporturile vor înregistra niveluri de creștere regresive pentru perioada 2018-2021 de la 15,1% la 5,7% cu o modificare medie anuală de 9,1%. Pentru importuri se prognozează reducerea ratei de creștere de la 17,4% în 2018 pînă la 5,0% în 2021 cu o medie anuală de 8,9%, ceea ce presupune aprecierea negativă, în continuare, a soldului balanței comerciale.

În baza estimărilor, comerțul exterior cu statele membre ale UE va crește ca urmare a implementării depline a Acordului de Liber Schimb cu UE.

Factorii de risc pentru prognoza macroeconomică rămîn a fi în continuare condițiile meteorologice nefavorabile, care afectează agricultura și sectoarele de prelucrare a produselor agricole, instabilitatea regională, care ar spori gradul de incertitudine și evoluțiile negative în economiile principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova și ale țărilor de destinație pentru emigranții moldoveni.

Sursa: sputnik.md