DOI SOTI DIN R. MOLDOVA AU AJUNS CU DIVORTUL LA CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat decizia în cauza Terentiev vs. Republica Moldova, care se referea la o procedură de divorț în cadrul căreia soția reclamantului a solicitat partajarea averii dobîndite în timpul căsătoriei.

Proprietatea comună includea 2/3 dintr-un apartament, mobilă, un automobil și 23% din capitalul statutar în cadrul unei societați cu răspundere limitată, cotă care corespundea 11.000 de dolari SUA, în baza unor acte justificative.

În referința sa, reclamantul a contestat cuantumul participațiunii soției sale, insistînd că acesta ar fi de 3 sau 4 ori mai mare, fără a indica însă o sumă exactă și fără a solicita instanței de a numi o expertiză.

Judecătoria Botanica a dispus că reclamantul va primi o treime din apartamentul comun, 11,5% din participarea soției sale în cadrul întreprinderii, automobilul și alte bunuri mobile. Soția reclamantului a contestat hotărîrea cu apel.

Curtea de Apel Chișinău a modificat soluția dată de primă instanță. S-a constatat că divizarea participării soției reclamantului la societatea cu răspundere limitată era contrară legii, deoarece societatea nu putea fi obligată să primească noi fondatori. Prin urmare, instanța a decis să împartă proprietatea soților într-un alt mod. Astfel, reclamantul păstra apartamentul, automobilul și alte bunuri mobile, în timp ce soția sa își păstra întreaga cotă de participare în cadrul acelei întreprinderi și trebuia să primească o diferență de bani de la bărbat.

În cele din urmă, bărbatul s-a adresat la CtEDO. Guvernul țării a menționat însă, că reclamantul nu solicitase o expertiză a averii, solicitînd CtEDO să declare cererea inadmisibilă. Curtea a susținut poziția Guvernului.