DISCURSURILE A 40 DE AUTORI DIN DIFERITE ŢĂRI, ADUNATE ÎNTR-O CULEGERE LANSATĂ LA CHIŞINĂU

Academia de Ştiinţe a Moldovei a lansat cartea „Dialogul Civilizaţiilor”. Lucrarea reflectă discursurile participanţilor la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu acelaşi nume, care a avut loc în 2012. Cartea include discursuri şi lucrări a 40 de autori din diferite ţări, inclusiv Republica Moldova.

Vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Victor Juc, a spus că ideea centrală care se regăseşte în carte prezintă posibilitatea şi capacitatea de realizare a dialogului inter-civilizaţional şi intra-civilizaţional, pe cît în interiorul statelor, cît şi în relaţiile internaţionale.

„Prin această carte vrem să demonstrăm că este posibil ca civilizaţiile şi popoarele să locuiască în pace şi securitate, prin comunicare şi cooperare. Prin acest volum am contribuit la dialogul inter-civilizaţional”, a menţionat Victor Juc. Acesta a mai spus că volumul este destinat cadrelor didactice din universităţi, dar şi celor care se interesează de istoria culturii şi civilizaţiei.

Şefa secţiei filosofie a Institutului de Istorie al AŞM, Ana Pascaru, a spus că în carte se promovează libertatea, etica, educaţia şi responsabilitatea. „Este vorba de valorile care stau la baza unui dialog. Dialogul înseamnă a promova valorile proprii în comunicarea cu cel de lîngă tine. Dacă acest lucru nu se întîmplă, atunci nu mai este dialog, ci impunerea propriilor opinii”, a subliniat Ana Pascaru.

Vicepreşedintele AŞM, Mariana Şlapac, a spus că în „Dialogul Civilizaţiilor” autorii au venit cu soluţii care pot fi aplicate în viaţă, legate de înţelegerea comunicări între oameni cu viziuni şi gînduri diferite.

Cartea poate fi găsită la biblioteca AŞM.

Sursa: IPN