DIRECTIILE RAIONALE SI MUNICIPALE DE INVATAMINT VOR ACTIVA IN BAZA UNUI NOU REGULAMENT

Un nou regulament de organizare şi funcţionare a direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt a fost aprobat în cadrul şedinţei de ieri a Guvernului. Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Codului educaţiei şi are scopul să consolideze atribuţiile organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.

Potrivit ministrului în exerciţiu al Educaţiei, Maia Sandu, direcţiile raionale/municipale de învăţămînt au misiunea de a organiza, coordona, evalua şi monitoriza funcţionarea sistemului de învăţămînt la nivel local.

„Mizăm pe implicarea plenară a direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt în realizarea politicilor educaţionale naţionale şi a prevederilor Codului educaţiei. Aceste structuri trebuie să contribuie la asigurarea calităţii în învăţămîntul general şi la dezvoltarea continuă a instituţiilor din teritoriul pe care îl administrează”, a subliniat ministrul.

Printre funcţiile de bază ale direcţiilor se numără asigurarea respectării legislaţiei şi a altor acte normative din domeniul educaţiei şi implementarea politicilor educaţionale ale statului la nivel local. Totodată, direcţiile sînt responsabile de organizarea şi administrarea sistemului de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi de asigurarea calităţii procesului de învăţămînt din instituţiile de învăţămînt.

Conducătorii direcţiilor vor fi desemnaţi prin concurs pentru un termen de 4 ani, pentru cel mult două termene consecutiv.

Regulamentul a fost avizat de autorităţile publice interesate, a fost discutat cu şefii direcţiilor de învăţămînt, a fost coordonat cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova.

Pînă în prezent, direcţiile raionale/municipale de învăţămînt au activat în baza unui regulament elaborat în anul 2002.