DIPLOMA DE MERIT A CNAA – UNUI MATEMATICIAN CU RENUME

În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de experţi în matematică, academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, i-a înmînat Diploma de Merit a CNAA dr. hab., prof. univ. Mihail Popa,cercetător ştiinţific principal alInstitutului de Matematică şi Informatică al AŞM, pentru realizări valoroase în cercetare, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi în legătură cu împlinirea frumoasei vîrste de 65 de ani.

Savantul Mihail Popa este fondator al şcolii ştiinţifice Algebrele Lie şi sisteme diferenţiale, în cadrul căreia şi-au susţinut tezele de doctorat 6 din cei 7 doctori în ştiinţe fizico-matematice, crescuţi şi îndrumaţi de dînsul. În prezent, încă două persoane sub conducerea dlui finisează lucrul asupra pregătirii tezelor de doctorat. Rezultatele ştiinţifice ale profesorului Mihail Popa şi discipolilor săi sunt bine cunoscute şi înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională. Ele au fost reflectate în 95 de lucrări, dintre care 2 monografii (1 editată în România) şi un manual pentru masteranzi ce vizează aplicaţiile algebrelor la analiza ecuaţiilor diferenţiale.

Este prodigioasă şi activitatea administrativă a lui Mihail Popa pe parcurs de trei decenii în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM: a fost secretar ştiinţific (1980-1999), director-adjunct (1999-2006) şi director al IMI (2006-2010). În urma expirării termenului de director, de la 1 aprilie 2010 se transferă în calitate de cercetător ştiinţific principal în Laboratorul ecuaţii diferenţiale al acestui institut.

În contextul dat, se înscrie şi activitatea savantului în cadrul Comisiei de experţi în matematică a CNAA pe post de vicepreşedinte. Preşedintele CNAA a menţionat că rezultatele cercetării matematicianului Mihail Popa sunt pe linia de plutire a ştiinţei mondiale şi că formatează o matrice solidă şi pentru investigaţiile din aria ştiinţelor fizice. El i-a urat talentatului matematician multă sănătate, realizări în domeniul cercetării şi pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pe potriva talentului şi bonomiei sale în relaţiile cu oamenii.

Tatiana Rotaru 

În imagine: profesorul universitar Mihail Popa lîngă tablă, unde trăieşte mult timp în lumea cifrelor şi a ecuaţiilor diferenţiale, urmărit de discipolii săi. În această ipostază a fost surprins de Vladimir Colos.