DIN AGENDA PARLAMENTULUI (30 octombrie 2019)

Mai mulți funcționari ai Secretariatului Adunării Populare din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia au urmat un stagiu de practică în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova.

Timp de două săptămîni, angajaților Adunării Populare a Găgăuziei le-au fost împărtășite informații și experiențe practice pe care le vor aplica în activitatea lor profesională în cadrul organului legislativ din UTA Gagauz-Yeri.

Reprezentanții Adunării Populare au relevat despre utilitatea, consistența și accesibilitatea informațiilor oferite de către colegii din Parlament, arătîndu-se interesați de continuarea colaborării dintre cele două instituții.

Stagiul de practică pentru reprezentanții Adunării Populare din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia este organizat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul proiectului ”Consolidarea guvernării parlamentare în Moldova”. Unul din obiectivele acestui proiect este fortificarea capacităților Secretariatului Adunării Populare a UTA Găgăuzia de a oferi suport comisiilor în revizuirea legislației.

***

”Noi vrem să avem o reformă durabilă a justiției și vrem ca sistemul să fie curățat, astfel încît societatea să recapete încrederea în justiție și în stat”, a declarat președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi la întîlnire cu un grup de tineri judecători.

La întrevedere au participat Igor Grosu, președintele fracțiunii PAS, blocul ACUM, Maria Ciobanu, vicepreședintele fracțiunea DA, blocul ACUM, Grigore Novac, membru al Comisiei juridice, numiri și imunități. Propunerile și constatările judecătorilor formulate în cadrul întrevederii vor fi analizate cu multă atenție, urmînd a fi transmise și Ministerului Justiției pentru informare.

Judecătorii, la solicitarea cărora a avut loc întîlnirea, au reclamat nevoia stringentă de schimbări. Ei au anunțat susținerea și deschiderea pentru reforma justiției care trebuie să ducă la edificarea unei justiții independente și corecte, precum și să readucă oamenilor încrederea în justiției. Aceștia au menționat că, reforma nu poate fi făcută cu un Consiliu Superior al Magistraturii compromis.

Urmare a discuțiilor cu judecătorii, va fi creat un grup parlamentar de comunicare cu reprezentanții puterii judecătorești.

***

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu, a susținut, astăzi, o Conferință de presă cu privire la sesizarea și decizia Curții Constituționale (CC) pe cazul examinării constituționalității Legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”.

”Este o sesizare într-o materie care afectează mediul de afaceri și, totodată, separarea puterilor în stat”, a subliniat Igor Munteanu, menționînd că aceasta a fost depusă pe 9 septembrie 2019.

Deputatul a amintit că în ultimele zile de funcționare a Parlamentului precedent, prin legea nr.17 din 15.02.2019, Guvernul a exclus prin asumare de răspundere o prevedere conținută la art.1 alin (2) lit.p, care prevedea că în componența ZEL ”Bălți” se include un teren de 4.823 ha, cu construcțiile aferente, amplasat pe str. Sprîncenoaia, nr. 1, Chișinău.

”Este important să remarc cîteva date despre Zona Economică Liberă ”Bălți”. În ultimii 10 ani, aceasta a devenit un motor de creștere economică în Republica Moldova, o platformă de atragere a investițiilor străine și un generator de locuri de muncă. ZEL ”Bălți” a atras investiții în volum de circa 200 milioane de dolari și a creat peste 11000 locuri de muncă”, a specificat președintele Comisiei economie, buget și finanțe.

Conform proiectului, agreat de Guvern, se planifica crearea unui Parc de Inginerie Aplicată și Cercetare, fundamentat printr-un studiu de fezabilitate, care urma să facă conexiunea între corporațiile transnaționale și IMM-urile din Republica Moldova.

Pentru crearea acestui Parc a fost elaborat un studiu de fezabilitate, care a elucidat necesitatea companiilor autohtone de a absorbi tehnologii de ultimă generație, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieței și de a dezvolta, la rîndul lor, tehnologii sau servicii care să le permită progresul operațional în lanțurile valorice internaționale. Parcul urma să însumeze, pentru început, 10 Institute Naționale de Cercetare și Dezvoltare (INCD): INCD în tehnologii industriale avansate și CNC; INCD în hidraulică și pneumatică; INCD în electronică optoelectronică; INCD în sudură și încercări de materiale; INCD în robotică; INCD în tehnologii de prototipare; INCD în mecatronică; INCD în metrologie și standardizare; INCD în proiectarea asistată de calculator, cu o investiție obținută de peste 10 mil. euro, granturi nerambursabile. Circa 300 companii, IMM-uri locale, s-au arătat interesate de colaborare.

Parlamentul a făcut modificări la legea nr.26/2010 privind ZEL „Bălţi” (a se vedea art. XIV din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 302 din 30.11.2018, Monitorul Oficial nr.462-466/778 din 12.12.2018), iar ZEL primeau încurajări din partea statului că proiectul lor este valoros și va fi susținut.

Totuși, la 4 luni de la legea adoptată de Parlament, Guvernul decide să intervină printr-o asumare de responsabilitate guvernamentală, anulînd art.1 alin (2) din legea nr.26/2010 privind ZEL ”Bălți” și preluînd controlul asupra acestui teren din centrul capitalei.

”Acțiunea guvernului s-a făcut, astfel, contrar prevederilor legale, cu încălcarea procedurilor stabilite de legislație la asumarea răspunderii guvernamentale și, aparent, în interesul unor grupuri de profitori, susținuți de fostul guvern Filip. Proiectul de Hotărîre a Guvernului nr.400, cu avize negative de la Ministerul finanțelor, Ministerul economiei și infrastructurii, Centrului Național Anticorupție, a fost prezentat de Vladimir Baldovici, Directorul general al Agenției Proprietății Publice, și intens promovat de Iurie Cecan, șeful Centrului de Implementare a Reformelor”, a specificat Igor Munteanu.

În decizie, Curtea Constituțională a accentuat că acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar, oricînd şi în orice condiții, ar echivala cu transformarea acestei autorități în autoritate publică legiuitoare, concurentă cu Parlamentul şi că eludarea principiilor şi criteriilor enunţate la angajarea răspunderii de către Guvern poate determina încălcarea normelor constituționale.

„Sînt mulțumit că decizia de astăzi a Curții Constituționale pune punct unei practici total improprii de folosire a conceptului de asumare a răspunderii pentru scopul banal de preluare și monetizare a unor resurse și proprietăți în interes de grup, în contradicție flagrantă cu scopurile afișate public și în detrimentul separării puterilor în stat”, a comentat decizia deputatul Igor Munteanu.

În opinia sa, intervenția abruptă a Guvernului prin asumarea răspunderii pentru preluarea unui teren transmis ZEL în 2018, la 4 luni de la prima decizie, a adus pagube ZEL, dar și investitorilor străini, care așteaptă din partea Republicii Moldova reguli clare și stabilitatea juridică necesară activităților de afaceri.

Tot astăzi, Igor Munteanu, președintele comisiei economie, buget și finanțe a depus o sesizare către Procuratura Anticorupție în care solicită ”Pornirea urmăririi penale în privința tuturor funcționarilor și ex-funcționarilor implicați în schema de preluare a terenului din mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia, nr. 1”.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM