DIN AGENDA PARLAMENTULUI-3 (31 iulie 2019)

Parlamentul a extins termenul de activitate a Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale. Deputații au aprobat, în ședința plenară de astăzi, prelungirea mandatului de activitate cu 60 de zile.

”Această prelungire e motivată prin faptul că în adresa Comisiei de anchetă nu au parvenit toate răspunsurile de la autoritățile sesizate, Comisia nu a reușit să audieze toate persoanele care dețin sau ar putea deține informații cu privire la obiectul de anchetă”, se menționează în nota informativă a hotărîrii.

Comisia de anchetă a fost constituită de Parlament pe data de 18 iunie, Conducerea Comisiei este asigurată de deputații Vladimir Țurcan, președinte, vicepreședinte – Mihai Popșoi și secretar – Dinu Plîngău. Din componența comisiei mai fac parte deputații Grigore Novac și Victor Gaiciuc. Fracțiunile PDM și Partidul ȘOR nu au delegat membri în componența acesteia.

Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de 120 de zile, raportul cu privire la circumstanțele de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale.

***

Maria Albot și-a depus demisia din funcția de deputat. Parlamentul, în ședința plenară de astăzi, a luat act de demisia acesteia.

Deputata Maria Albot, aleasă din partea Partidului Politic ”Șor”, a renunțat la mandatul de parlamentar, în baza cererii de demisie depuse. Parlamentul a declarat vacant un mandat de deputat care aparține Partidului Politic ”Șor”.

***

Parlamentul instituie moratoriu asupra acordării cetățeniei Republicii Moldova prin investiție. Deputații au aprobat, în ședința plenară de astăzi, proiectul de lege privind instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (1.1) și (1.2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

Potrivit prevederilor, se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 4 luni, asupra recepționării cererilor noi de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție. Moratoriul ar putea fi prelungit pentru o perioadă de cel mult două luni.

Cererile de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție care au fost depuse pînă la data intrării în vigoare a acestei legi vor fi procesate în continuare.

Proiectul de lege a fost votat în două lecturi.

***

Parlamentul a modificat, în ședința plenară de astăzi, Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019.

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 vor constitui la venituri în sumă de 7 709 848,3 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 7 709 848,3 mii de lei.

Conform situației din 1 iulie 2019, veniturile totale au reprezentat 3 073 871,5 mii de lei, ceea ce constituie un grad de realizare de 42% față de planul aprobat. Cheltuielile executate au constituit 3 194 120,0 mii de lei, cu un grad de realizare de 42,4%. Potrivit rezultatelor executării în semestrul I, bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală a fost finalizat cu depășirea cheltuielilor asupra veniturilor, cu un deficit în sumă de 120 248,5 mii de lei.

Proiectul de lege a fost votat în prima și a doua lectură.

***

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 va fi format din venituri în sumă de 21 869 879,9 mii de lei, cheltuieli în sumă de 21 886 893,8 mii de lei, cu un deficit în sumă de 17 013,9 mii de lei. Parlamentul a aprobat în prima și a doua lectură, în ședința plenară de astăzi, modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

Conform situației din 1 iulie 2019, veniturile totale au constituit 11 523 767,4 mii de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 53% a planului anual. Cheltuielile executate ale bugetului în 6 luni ale anului curent au constituit 11 000 475,4 mii de lei, adică un grad de realizare de 50,6%.

Potrivit rezultatelor executării operative în semestrul I al anului curent, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 a fost finalizat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cu 523 292,0 mii de lei.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM